Διοργάνωση 9ου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία κοινοποιεί στα μέλη της τη διοργάνωση του 9ου Τακτικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 και Τετάρτη 12 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη στο ξεν/χείο «THRAKI PALACE». Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν οι Σύνεδροι – αντιπρόσωποι των Σωματείων στην Ομοσπονδία όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων.


Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 18:00. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.  Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Ενώσεων να φέρουν μαζί τους α) απόσπασμα των τελευταίων εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων των Ενώσεων , β) αντίγραφο των καταστατικών των Σωματείων, γ) μητρώο μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κρατήσεις και με την παρουσία στο 9ο Τακτικό Συνέδριο τόσο των Συνέδρων όσο και των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Αρζουμανίδη Κων/νο ( τηλ. 6948572336) ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παντελίδη Χαράλαμπο ( τηλ. 6943077070 ).

Πρόγραμμα  9ου Τακτικού Συνεδρίου

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

–   13:00    Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Επικύρωση Αποφάσεων – Πρακτικών

–   14:00    Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής Έλεγχος οικονομικών πεπραγμένων

–   18:00  Έναρξη εργασιών 9ου Τακτικού Συνεδρίου

–   18:15    Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

–   18:30   Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

–  19:15    Διοικητικός Απολογισμός – Ομιλία Γενικού Γραμματέα ΠΟΣΥΦΥ

–   19:45   Οικονομικός Απολογισμός – Ταμία Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

–   20:00   Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

–   20:15  Ομιλίες – τοποθετήσεις Συνέδρων

–   22:00   Λήξη εργασιών 1ης ημέρας Συνεδρίου

Τετάρτη 12 Ιουνίου  2013

–   10:00 Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των νέων οργάνων

της ΠΟΣΥΦΥ

–   11:00 Συνέχιση ομιλιών – τοποθετήσεων Συνέδρων & εκπροσώπων Διοικητικών Συμβουλίων

–   13:00  Ψήφισμα – Νέο Διεκδικητικό Πλαίσιο

–   14:00   Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

–   16:00  Λήξη εκλογικής διαδικασίας – Λήξη εργασιών 9ου Τακτικού Συνεδρίου.

Η αφίσα της 9ης Τακτικής Συνέλευσης

Scroll to Top