Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. για τον κλάδο αλλοδαπών και τι ζήτησε ξεκάθαρα από τον υπουργό

Παραθέτουμε το Ενημερωτικό Δελτίο για την τοποθέτηση της  Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής στο σχέδιο νόμου της αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ.


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Η τοποθέτηση της  Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου της αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ.

 

Την 13.2.2014 η  Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. συμμετείχε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας  Τάξης και Δικαιοσύνης στην Βουλή για την συζήτηση του σχεδίου νόμου σχετικά με την  αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δια του Προέδρου της  Παναγιώτη Χαρέλα η Ομοσπονδία –  εκτός από τις «φωτιές»  που προκάλεσε  σχετικά με τον όρο «λαθρομετανάστευση» και «λαθρομετανάστης» (//δείτε εδώ)–  τοποθετήθηκε επί του σχεδίου νόμου προβάλλοντας τις ιδιαίτερες αντιρρήσεις της σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις για τον κλάδο αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Επιγραμματικά επικεντρώθηκε σε  τρία βασικά ζητήματα :

–      Ζήτησε καθαρά και ξάστερα από τον ίδιο τον Υπουργό να απαντήσει στο ερώτημα αν μέσα από το σχέδιο ή μετέπειτα των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα το ακολουθήσουν  θα μετακυλήσουν οι οργανικές θέσεις των αστυνομικών από επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης σε επίπεδο Περιφέρειας. Ζήτησε τόσο η απάντησή του να είναι ξεκάθαρη όσο και το παρόν νομοσχέδιο να το αποτυπώνει απόλυτα . Για την οποιαδήποτε συνέχιση επεξεργασίας του νομοσχεδίου και αποδοχής του απαραίτητη προϋπόθεση για την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ . η ξεκάθαρη απάντηση του κυρίου Υπουργού.

–      Επιβεβαίωσε στην επιτροπή την αναγκαιότητα σύστασης του κλάδου αλλοδαπών και μετανάστευσης και μάλιστα όσο ποιο γρήγορα γίνεται. Η μείωση του προσωπικού από τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης χωρίς την ανανέωσή του έχει προκαλέσει αδυναμία λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών. Ζήτησε την κάθετη δομή του κλάδου και ιδιαίτερα την σύσταση και λειτουργία ξεχωριστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Αλλοδαπών και την μη ενσωμάτωση των ΤΣΦ και ΤΔΛ  στη Περιφερειακή Διεύθυνση Αστυνόμευσης όπως αναφέρεται στο σχέδιο. Αποτέλεσμα της προσχώρησης των συγκεκριμένων Υπηρεσιών στον κλάδο της αστυνόμευσης θα είναι η εδραίωση της σημερινής υπολειτουργίας των Υπηρεσιών με συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας ολόκληρου του κλάδου.

 

 

–      Τέλος η Ομοσπονδία επεσήμανε την αναγκαιότητα μέσα από το παρόν νομοσχέδιο να αρθούν κάθε αδικίες του παρελθόντος σχετικά με το προσωπικό όλων των κατηγοριών και στα πλαίσια της ισονομίας και της αξιοκρατίας το προσωπικό να τύχη ίσης μεταχείρισης.

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου η Διαρκή Επιτροπή της Βουλής θα συνεχίσει τις εργασίες με τη συμμετοχή και πάλι όλων των φορέων.

Scroll to Top