Ονομαστικοί πίνακες μετακινούμενων στον Εβρο από 1/10 εως 31/12/2014

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. συνεπής στην ενημέρωση των μελών της, κοινοποιεί και πάλι πρώτη τη Διαταγή του Αρχηγείου και τους ονομαστικούς πίνακες των συναδέλφων που μετακινούνται στον Εβρο για το διάστημα από 1/10/2014 εως 31/12/2014.


Η ιδιαιτερότητα αυτής της φοράς έγκειται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετακινούμενων συναδέλφων θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους (αδαπάνως για το Δημόσιο).

Με δαπάνη του Δημοσίου θα μετακινηθούν:

ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:  52

ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ :             253

                                                                Σύνολο:  305

Η Διαταγή και οι ονομαστικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στο ακόλουθο link : http://posyfy.gr/images/pdf/ebros-10-12.pdf

 

Scroll to Top