Πάνω από 1.100 ευρώ το κόστος για κάθε απέλαση παράνομου μετανάστη

Τι αναφέρουν τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για το κόστος του προγράμματος αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών των λαθρομεταναστών. Πόσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2009


Ξεπερνά τα 1.100 ευρώ το μέσο κόστος επιστροφής στη χώρα καταγωγής, για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μετά από ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνας Χρυσοβελώνη για το κόστος του προγράμματος αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο του προγράμματος των εθελούσιων επιστροφών που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από τον Μάιο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο του 2012, επέστρεψαν 4.373 υπήκοοι τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, με συνολικό κόστος 4.688.034,27 ευρώ και μέσο κόστος (ανά άτομο) 1.104,05 ευρώ.

Στο πρόγραμμα των αναγκαστικών επιστροφών των παράτυπων μεταναστών, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι και τις 14.11.2012 έχουν πραγματοποιηθεί 36 απευθείας εθνικές πτήσεις (τσάρτερς) για την επιστροφή 2.507 υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, με συνολικό κόστος 3.727.303,94 ευρώ και μέσο κόστος 1.486,76 ευρώ ανά άτομο -συμπεριλαμβανομένου του κόστους που αντιστοιχεί στους αστυνομικούς συνοδούς- καθώς και 12.279 επιστροφές μεταναστών μέσω εμπορικών πτήσεων, με ή χωρίς συνοδεία αστυνομικών με συνολικό κόστος 4.969.421,51 ευρώ.

“Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής καταβάλλουμε προσπάθειες για την ενθάρρυνση της εκούσιας επιστροφής αναχώρησης αλλοδαπών”, αναφέρει σε έγγραφη απάντηση του ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι “το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής συγχρηματοδοτεί δράσεις (κοινοτική συμμετοχή 75% και εθνική συμμετοχή 25%) για την προγραμματική περίοδο 2008-2013, που μεταξύ άλλων σχετίζονται με την εθελούσια και την αναγκαστική επιστροφή των παράνομων μεταναστών”.

Ο υπουργός υπενθύμισε, επίσης, πως τον περασμένο Ιούλιο υπεγράφη συμφωνία ανάθεσης-επιχορήγησης μεταξύ του υπουργείου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με σκοπό την υλοποίηση εθελούσιων επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού, εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες, 7.000 άτομα θα επιστρέψουν από την Ελλάδα στις χώρες τους.

Με εμπιστευτικότητα οι πτήσεις

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ (ΑΕΑ) απομακρύνει αλλοδαπούς τρίτων χωρών, είτε αναγκαστικά είτε με εθελοντική αναχώρηση, με εμπορικές πτήσεις (μεμονωμένων επιστροφών), αλλά και ειδικές ναυλωμένες πτήσεις τσάρτερ στις χώρες καταγωγής τους.

Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις πτήσεις τσάρτερ, ο υπουργός ενημερώνει πως τριμελής επιτροπή -που έχει συσταθεί με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του ΑΕΑ με σκοπό την έρευνα αγοράς- αποστέλλει πρόσκληση για υποβολή κλειστών οικονομικών προσφορών σε 17 αεροπορικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και που έχουν προταθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται από την κάθε εταιρεία η τήρηση διεθνών στάνταρ ασφαλείας.

Ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε ότι από τις 17 αυτές εταιρείες, κατά μέσο 4 καταθέτουν οικονομικές προσφορές. Από τα πρακτικά δε της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προκύπτει η κατοχύρωση όλων των διαγωνισμών στους εταιρείες “SKY WINGS AIRLINES SA” και “AEOLIAN SERVICES MON. EPE”.

«Η διοργάνωση τέτοιου είδους πτήσεων υπόκειται σε εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα, ώστε να προστατεύονται προσωπικά δεδομένα των απελαυνομένων αλλοδαπών», αναφέρει ο κ. Δένδιας, τονίζοντας ότι «αντικειμενικός στόχος είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των απελαυνομένων και όχι ο επαναπατρισμός με κάθε στόχο».

Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια και το φαγητό

Στις 15 Νοεμβρίου απεστάλη στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, σχέδιο προκήρυξης για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων (charters), προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών, που σχετίζονται με την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων (οικονομικής θέσης), για τον επαναπατρισμό σημαντικού αριθμού αλλοδαπών τρίτων χωρών (μεμονωμένων επιστροφών) και των συνοδών αστυνομικών αυτών, για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης που θα υπογραφεί για ένα επιπλέον έτος, εκτιμώμενης αξίας 6.000.000 ευρώ, δηλαδή, 3.000.000 ευρώ ανά έτος. Ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί στις 17.12.2012.

Στα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή περιλαμβάνεται και το τεύχος απαιτήσεων-προδιαγραφών για ναύλωση αεροσκαφών.

Μεταξύ άλλων προκύπτει ότι απαιτείται ο φορέας και το προσωπικό να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία στην οργάνωση τέτοιων πτήσεων, ο πάροχος να διαθέτει αεροσκάφος έως και 280 θέσεων, οι αεροπορικές εταιρείες να ανταποκρίνονται σε 12 ημέρες το πολύ.

Προβλέπεται επίσης ότι η επιλογή της δυνατότητας πτήσεων charter πραγματοποιείται σε περιπτώσεις άρνησης κρατουμένων (παθητική αντίσταση ή γενικά προβληματική συμπεριφορά), καθώς και σε περιπτώσεις οικειοθελών αναχωρήσεων.

Το πρόγραμμα πτήσης θα καταρτίζεται ακολουθώντας τις οδηγίες της διοργανώτριας αστυνομικής αρχής και θα βασίζεται σε παράγοντες όπως το σημείο αναχώρησης, ενδεχόμενη ανάγκη ενδιάμεσης στάσης.

Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών, εκτός από την τιμή, θα είναι οι συνθήκες ασφαλείας, ενώ σε περίπτωση βλάβης του αεροσκάφους ο πάροχος θα βαρύνεται τη διαμονή και διατροφή των κρατουμένων και των συνοδών τους. Θα προτιμηθούν αεροσκάφη με διπλούς διαδρόμους σε περίπτωση μεγάλων ταξιδιών, για λόγους ασφαλείας.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τη διατροφή των επιβαινόντων, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Στην εν λόγω διατροφή απαγορεύεται ρητά η χρήση αιχμηρών αντικειμένων και ζεστών φαγητών, ενώ καθίσταται επιτακτικό το λεγόμενο fingerfood (σάντουιτς κ.α. ξηρές τροφές υψηλής ποιότητας).

news247

 
Scroll to Top