Διαταγή ενίσχυσης ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κω από 1/11/2018 εως 31/1/2019

Παραθέτουμε απόσπασμα από τη Διαταγή ενίσχυσης με προσωπικό του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. της Κω που αφορά στο διάστημα από 1/11/2018 εως 31/1/2019 με δαπάνες του δημοσίου


kw 3a

Scroll to Top