Πίνακες ικανών υποψηφίων διαγωνισμού πρόσληψης Συν.Φυλάκων Εβρου και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

H Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. προκειμένου να βοηθήσει τους υποψήφιους νέους συναδέλφους, δημοσιεύει τους πίνακες ικανών από τις επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων ως ακολούθως:


 Δημοσίευση πινάκων υποψήφιων που κρίθηκαν ικανοί από τις Επιτροπές των Προκαταρκτικών Εξετάσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Γενική Σειρά

Δείτε εδώ τον πίνακα για την Ειδική Κατηγορία

 

Δημοσίευση πινάκων υποψήφιων που κρίθηκαν ικανοί από τις Επιτροπές των Προκαταρκτικών Εξετάσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τον πίνακα για την Κάλυμνο

Δείτε εδώ τον πίνακα για την Κω

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Λέρο

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Λέσβο

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Μεγίστη

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Σάμο

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Σύμη

Δείτε εδώ τον πίνακα για τη Χίο

Scroll to Top