Διαταγή ενίσχυσης των Κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Υπηρεσιών.

Scroll to Top