Διαταγή ενίσχυσης Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου από 1/11/2018 εως 31/12/2018

Παραθέτουμε τη Διαταγή Ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου για το διάστημα από 1/11/2018 εως 31-12-2018 με δαπάνες οι οποίες θα καλυφθούν από συγχρηματοδοτούμενη δράση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως ακολούθως:


nn0

Scroll to Top