Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου από 1/12/2018 στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης "EPN Poseidon Sea 2018"

Με αλλαγές στην κατανομή των θέσεων των αποσπασμένων οι νέες αλλαγές στις Διαταγές της ενισχυτικής. Η κατανομή των θέσεων κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας θα καθορίζεται από την αντίστοιχη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση.


Παραθέτουμε τη Διαταγή με τους πίνακες ανά Δ/νση Αστυνομίας, για την Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης “EPN Poseidon Sea 2018” υπό τον συντονισμό της FRONTEX που αφορά σε αποσπάσεις αρχομένων από 1/12/2018 εως 31/1/2019. 

Scroll to Top