Διαταγή ενίσχυσης των Κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από 1/9 εως 30/9

Αφορά στο διάστημα απο 1-9-2018 εως 30-9-2018 και ο αριθμός των αποσπασμένων με τη συγκεκριμένη διαταγή θα είναι 180 αστυνομικοί.


 

c1

c2

c3

c4

Με την ανωτέρω διαταγή προκλήθηκαν ανακατατάξεις για τις ενισχυτικές των Αστυνομικών Διευθύνσεων σε σχέση με τις προηγούμενες διαταγές.

Η ενίσχυση αυτή συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020.

Η κάλυψη των δαπανών επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Συνορα και Θεωρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Υπηρεσιών.

Scroll to Top