Posyfy.gr

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Image is not available
Ο Ιστότοπος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
Slider
Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 18:58

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. - Ξεκινάμε διαδικασίες διεκδίκησης ένταξης στη β' κατηγορία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ’ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 ΤΟΥ Ν. 4472/2017

head

                                                                                                          Θεσσαλονίκη  6  /  2  / 2018

Αριθμ. Σχετ . :  6 / 2018

                             Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο    Δ Ε Λ Τ Ι Ο

                             

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ’ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 124 ΤΟΥ Ν. 4472/2017

 

   Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017, δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, ανάλογα με την προέλευση αυτών.

  Στην κατηγορία Β΄ εντάσσονται αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄ 176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας καθώς και Αστυφύλακες.

  Στην κατηγορία Γ΄ εντάσσεται το αστυνομικό προσωπικό που προέρχεται από τους εντασσόμενους στη κατηγορία Δ΄ Ειδικούς φρουρούς και Συνοριακούς φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Διακηρυγμένος σκοπός του νέου μισθολογίου των στελεχών της ΕΛΑΣ, είναι η διαμόρφωση και εξέλιξη των μισθών με κεντρικό άξονα τον κατεχόμενο βαθμό και συναφώς τα τυπικά, κυρίως δε, τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών.

  Με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό και μόνο, το κριτήριο της προέλευσης κρίνεται μη συναφές, ασύνδετο, άσχετο και ξένο προς την ικανοποίησή του, δημιουργεί δε αφόρητες ανισότητες σε βάρος των εκ των Συνοριακών Φυλάκων Αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και του βαθμού του Ανθυπαστυνόμου. Τούτο διότι το τυπικό και παρωχημένο κριτήριο της προέλευσης αδρανεί και υποχωρεί προ του νομικού πλαισίου της ένταξης των Συνοριακών Φυλάκων στο Αστυνομικό Προσωπικό, δεδομένου ότι το άρθρο 13 του Ν 3686/2008, σαφώς ορίζει ότι οι εντασσόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, εξελισσόμενοι προαγωγικά ομοίως.

  Συνεπώς, η ένταξη σε υποδεέστερη κατηγορία των συναδέλφων μας που ασκούν τα ίδια ακριβώς υπηρεσιακά καθήκοντα με τους αντίστοιχους της κατηγορίας Β΄, κατέχουν τον ίδιο βαθμό και σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο, ανώτεροι ιεραρχικά πολλών συναδέλφων της κατηγορίας Β΄, παραβιάζει κατάφορα τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

  Διότι με οιοδήποτε επιχείρημα, δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα και ενδεικτικά να δικαιολογηθεί η ένταξη Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα ανακριτικού υπαλλήλου  προερχόμενου από τους Συνοριακούς Φύλακες στην κατηγορία Γ΄, σε σχέση με Αρχιφύλακα προερχόμενο από παραγωγική ή μη σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας που εντάσσεται στην κατηγορία Β΄.

  Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μας αντιλαμβανόμενη ευθύς μετά την ψήφιση του νέου μισθολογίου την κατάφορη στα όρια της ιδεοληψίας αδικία σε βάρος των συναδέλφων μας για την ένταξή τους στην Γ’ κατηγορία, προσέφυγε πρώτη - αλλά και μόνον αυτή - στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποκατάστασή τους.

  Επειδή ωστόσο η πρόσφατη εμπειρία από τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τις αποδοχές μας, απέδειξε ότι η Διοίκηση αρέσκεται να μην τις εφαρμόζει, κρίνεται απαραίτητη για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και προς αποφυγή κινδύνου αδρανοποίησης αυτών, και η προσωπική προσφυγή τους ανάλογα με το βαθμό τους.

  Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία μας, δρομολογεί άμεσα, παράλληλη διαδικασία διοικητική και δικαστική με ομαδικές προσφυγές αφενός και αιτήματα προς το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ αφετέρου, με σκοπό την ικανοποίηση του αυτονόητου και προδήλως δίκαιου αιτήματός μας για την ένταξη στην κατηγορία Β΄.

   Για την αποφυγή κάθε κινδύνου παραγραφής των δικαιωμάτων  η Ομοσπονδία θα επιμεληθεί και θα αναλάβει το οικονομικό κόστος της αρχικής προδικαστικής και διοικητικής διαδικασίας με την σύνταξη και κατάθεση των υπογεγραμμένων αιτημάτων  για την ένταξη στην Β’ κατηγορία προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., δια μέσου των πληρεξούσιων δικηγόρων. Τα έντυπα εξουσιοδοτήσεων – αιτημάτων  θα συμπληρωθούν και θα υποβληθούν ανά κατηγορία σύμφωνα με τον  κατεχόμενο βαθμό ( αστ/κες, υπαρχ/κες, αρχ/κες – ανακρ Αρχ/κες και Ανθυπαστυνόμοι) αμέσως μετά την αποστολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προς την Ομοσπονδία μετά την 15/2/2018.

   Είτε ανά Σωματείο – μέλος της ΠΟΣΥΦΥ είτε ανά Υπηρεσία που υπηρετούν οι συνάδελφοι, για τους ενδιαφερόμενους απαιτείται συγκεντρωτική κατάσταση (συνημμένο υπόδειγμα) με τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κιν. τηλέφωνο, βαθμός και οργανική θέση, να αποσταλούν στο φαξ της ΠΟΣΥΦΥ 2312204847 ή 2331064074  έως και την 15η Φεβρουαρίου 2018.

   Δεδομένης της οικονομικής στενότητας όλων των συναδέλφων, η ΠΟΣΥΦΥ, θα αναλάβει το οικονομικό κόστος της προδικαστικής - διοικητικής αυτής διαδικασίας η οποία ΔΕΝ  θα συνεπάγεται απαραίτητα και υποχρεωτική προσωπική προσφυγή για το μέλλον. Είναι όμως απαραίτητη διαδικασία για τον παρόντα χρόνο, η υποβολή αυτού του αιτήματος. Μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων, η ΠΟΣΥΦΥ θα ενημερώσει για τις διαδικασίες τους ενδιαφερόμενους.

    Μετά την αποστολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ενδιαφερομένων, η Ομοσπονδία θα στείλει σε αυτούς τα υποδείγματα των αιτήσεων – εξουσιοδοτήσεων με τις σχετικές επισημάνσεις. Για όλα τα ανωτέρω θα σας κρατάμε ενήμερους με νεότερες ανακοινώσεις μας. 

footeer


Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το posyfy.gr χρησιμοποιεί cookies