Posyfy.gr

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Image is not available
Ο Ιστότοπος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
Slider
Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 06:28

Το ψήφισμα του 10ου Τακτικού Συνεδρίου ΠΟΣΥΦΥ

Παραθέτουμε το ψήφισμα του 10ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα στις 22/23-10-2015.

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

10ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Εμείς τα μέλη του 10ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, μετά από γόνιμες δημοκρατικές διαδικασίες και εποικοδομητική συζήτηση, ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ το παρών ΨΗΦΙΣΜΑ που περιλαμβάνει τα Θεσμικά, Οικονομικά και Ασφαλιστικά  αιτήματά μας και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την προώθησή του στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την άμεση επίλυση - υλοποίηση τους:

 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α  

Διαφύλαξη της αυτοδυναμίας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Π.Μ. της χώρας.

Ανάγκη για καθετοποίηση του κλάδου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Με τη νέα τροποποίηση του Ν. 4249/2014 προσφάτως και την επαναφορά των Αστυνομικών Διευθυντών προκειμένου να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των κλάδων του Σώματος,  είναι καθολική η άποψη πως η κατάσταση θα επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση προ του Ν.4249/2014. 

Στα πλαίσια ενός ενοποιημένου Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κλάδων, οφείλει η Διοίκηση να διασφαλίσει και  την εσωτερική αυτόνομη λειτουργία του κλάδου αλλοδαπών.   

Η διάθεση σε αλλότρια καθήκοντα,  όπου όμως με διάφορες μεθόδους δεν εμφαίνονται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά αντίθετα εσκεμμένα υποκρύπτονται, είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθούν.  Τραγελαφικά παραδείγματα με διαθέσεις σε γήπεδα και σε άλλες υπηρεσίες του προσωπικού δικαιολογώντας στις διαταγές με τον επισήμανση «…. για έλεγχο αρμοδιότητας» θεωρούμε πως υποβαθμίζουν και την νοημοσύνη μας. 

Στα πλαίσια λοιπόν  της Πολιτικής και Υπηρεσιακής βούλησης για μια νέα Αστυνομία θεωρούμε πως – όχι αύριο – αλλά σήμερα θα πρέπει να διασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις που θα καθιστούν τον κλάδο αλλοδαπών και προστασίας συνόρων βιώσιμο και αποτελεσματικό. 

Δημιουργία νέας οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης ενταγμένες σε Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας.

Επανακαθορισμός των όρων λειτουργίας των Υπηρεσιών προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες σήμερα εισροές παράνομων μεταναστών.

Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του Αστυνομικού ως Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού.

Κάλυψη των κενών των οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών, μέσα από νέες προσλήψεις συνοριακών φυλάκων και μετακινήσεις Αστυφυλάκων.

Προσλήψεις νέων συναδέλφων σε  Έβρο και νησιά του Αιγαίου για την φύλαξη των συνόρων και την διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Πλήρη εναρμόνιση του προσωπικού των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Π.Μ με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.100/2003 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων.

Εναρμόνιση διατάξεων του Π.Δ. 211/2005 με τον Ν. 3686/2008.

Δια βίου εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση σε τακτικά χρονικά διαστήματα, συνεχής κατάρτιση και εξειδίκευση προκειμένου το προσωπικό των Υπηρεσιών να αισθάνεται και να είναι ασφαλή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του και σε όλες τις μορφές εγκληματικότητας. 

Συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στα Συμβούλια Μεταθέσεων και εκπροσώπηση των πρωτοβάθμιων Ενώσεων στα κατά τόπους Συμβούλια των Αστυνομικών Διευθύνσεων της επικράτειας. 

Συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Επέκταση  των ευεργετικών διατάξεων των Δημοσιών Υπαλλήλων των αδειών στο πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αστυνομία αλλά και αυτών που αναφέρονται για τις Παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές. 

Σύσταση εθνικής ομάδας βραχείας επέμβασης για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από την είσοδο παράνομων μεταναστών, με δίκαια κριτήρια όπως τον εθελοντισμό. Ομάδα που από το 2007 με Ευρωπαϊκή οδηγία απαιτούνταν η Χώρα μας να έχει ήδη, προκειμένου να λαμβάνει θέση στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Επαναφορά των διατάξεων που καταργήθηκαν με το ΠΔ.100/2008 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 8 του σχετικού διατάγματος που καταργεί την προαγωγή  των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο βαθμό του Αρχιφύλακα.

Δικαίωμα επιλογής για την παραμονή Αρχιφυλάκων  προερχομένων από Συνοριακούς Φύλακες στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.

Αύξηση των ορίων ηλικίας για τους υποψηφίους προερχομένων από Συνοριακούς Φύλακες στην Αρχιφυλάκων και Υπαστυνόμων κατά 5 έτη, καθόσον αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης από το 55ο  στο  60ο  έτος ηλικίας  και λόγω της 8χρονης παραμονής του κλάδου μας σε βαθμολογική στασιμότητα.

Αλλαγή της αδικίας του Ν. 3686 /2008 (άρθρο 11) που υπάρχει σχετικά με την εξέλιξη των Αστυφυλάκων μη ανακριτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα στο συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται η εξέλιξη των μη ανακριτικών εν ενεργεία ως τον βαθμό του Αρχιφύλακα και προάγονται στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄ εκτός οργανικών θέσεων, μόνο μετά την αίτησή τους για αποστρατεία. Προτείνουμε αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την πρόβλεψη της προαγωγής των μη ανακριτικών στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου στα 27 χρόνια και η  αντίστοιχη εξέλιξη όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε φορά εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ή μετά από αίτησή τους, στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β ́ και Υπαστυνόμου Α ́ εκτός οργανικών θέσεων.

Συμμετοχή των Αστυνομικών και  Συνοριακών Φυλάκων σε διαγωνισμούς της ΕΛ.ΑΣ. για την μετάταξή τους σε θέσεις ειδικών καθηκόντων.

Αλλαγή των διατάξεων του Π.Δ 394/2001 περί ωραρίου εργασίας και πλήρη νομοθετική  αποσαφήνιση για την μη εφαρμογή από την Διοίκηση των διπλών νυχτερινών και την άρνηση για χορήγηση αδιάθετων αλλαγής. Εφαρμογή των ισχυόντων διατάξεων του ανωτέρου Π.Δ. 

Επέκταση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης  σε Αεροδρόμια, Λιμάνια και σε νομοθετημένα συνοριακά σημεία εισόδου όπως εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες χώρες.

Αντικατάσταση υλικού (αλεξίσφαιρα - ασύρματοι κλπ) και εφοδιασμός των Υπηρεσιών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό κατάλληλο για τη δουλειά μας.

Προμήθεια νέων οχημάτων και μέριμνα για συνεχή ανανέωση του παλαιού στόλου μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εξωτερικών συνόρων για όλα τα Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Λ. και θεσμοθέτηση προγραμμάτων leasing και εντός της ΕΛ.ΑΣ.

Εφοδιασμός των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Π.Μ με αστυνομικούς σκύλους περιπολίας Patrol και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρόσληψης συνοδών σκύλων χωρίς όριο ηλικίας για τους προερχόμενους από Συνοριακούς Φύλακες. 

Εφοδιασμός των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης με στολές (υψηλού ψύχους, θερινή κ.ά.) και υλικά κατάλληλα, ποιοτικά και ποσοτικά.

Εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας μας σύμφωνα και με το Π.Δ. 45/2008, εξετάσεις υγείας των συλλαμβανομένων λαθρομεταναστών και των διαμενόντων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα  και άλλους χώρους κράτησης, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Μέριμνα για την έγκαιρη επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών   στις χώρες τους και τη συνεχή ύπαρξη κονδυλίων για τον σκοπό αυτό. 

Αναμόρφωση του κώδικα βαθμολόγησης (Ο βαθμός 8 είναι ο μοναδικός αναιτιολόγητος, να υπάρχει δικαιολογία και στον βαθμό αυτόν. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κοινοποίησης από την Υπηρεσία της αξιολόγησης  και της χορήγησης δικαιώματος ενστάσεως προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα άγνοιας της αξιολόγησης με συνέπεια την απόρριψη αιτημάτων για συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε προκηρύξεις και συμμετοχές σε αποστολές του εξωτερικού).


Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

Αναπλήρωση του εισοδήματος των Αστυνομικών που μειώθηκε συνέπεια της εισοδηματικής πολιτικής. 

Χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό. 

Διασφάλιση των μισθολογικών προαγωγών. Είναι απαραίτητη η διασφάλιση  για το κατώτερο προσωπικό που μπορεί να απολαμβάνει την μοναδική μισθολογική εξέλιξη λόγω προϋπηρεσίας του

Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας χωρίς πλαφόν αυστηρά και μόνο για τους μάχιμους και σε αυτούς που την εκτελούν πραγματικά και σε κανέναν άλλο. 

Αποζημίωση εργασίας πέραν του πενθημέρου αυστηρά και μόνο σε αυτούς που την εκτελούν πραγματικά και σε κανέναν άλλο. 

Επέκταση των ευεργετικών μέτρων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και στους Αστυνομικούς, που διαμένουν και υπηρετούν σε παραμεθόριο και προβληματική περιοχή.

Άμεση καταβολή των πραγματικών εκτός έδρας εξόδων στους συναδέλφους που μετακινούνται (Έβρος, μεταγωγές κ.ά.). Κατάργηση του υπάρχοντος χιλιομετρικού περιορισμού.

Χορήγηση επιδόματος πτυχίου στους αποφοίτους των ΤΕΙ & ΑΕΙ  όπως ισχύει και στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. 

Όχι σε νέες επιπλέον μειώσεις του εισοδήματος στους χαμηλόβαθμους και χαμηλόμισθους των Ειδικών μισθολογίων, που έχει επιβληθεί με τα συνεχή Μνημόνια και άμεση αποκατάσταση τους. Οι μειώσεις έχουν επιφέρει εξαθλίωση στις οικογένειές μας με τους μισθούς ανέχειας που μας έχουν επιβάλει.

Αποκατάσταση του 50% που δεν αποδόθηκε μετα την απόφαση του ΣτΕ  για τις περικοπές που πραγματοποιήθηκαν το 2012. 


Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Απόδοση των τριών ετών πλασματικού χρόνου σε πρώην Συνοριακούς Φύλακες. Με την διάταξη του άρθρου 22 παρ.4 του Ν.3865/2010 αποδόθηκαν επιπλέον τρία έτη πλασματικού χρόνου σε αστυφύλακες που εισήχθησαν προ του 1996, με το σκεπτικό ότι εισήχθησαν στην Αστυνομία εκτός πανελλαδικών και επομένως σε μεγάλη ηλικία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι εισαχθέντες στην αστυνομία ως συνοριακοί φύλακες με την μέθοδο των μορίων.

Ο συντάξιμος  χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 καθώς και όσων κατατάχθηκαν μεταγενέστερα ως συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί να προσαυξάνεται κατά 3/35 για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2014  με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς ή να προσμετράτε στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας μετά την 1.1.2015  με την καταβολή εισφορών.

Αναγνώριση της πλασματικής 5ετούς υπηρεσίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Λογισμός της υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις ( κληρωτού ή εφέδρου) ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και για τις βαθμολογικές προαγωγές. Οι εντασσόμενοι στο αστυνομικό προσωπικό, κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνουν από την ημερομηνία της ένταξής τους πλήρεις αποδοχές και μισθολογικές προαγωγές  αστυφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α΄), όπως ισχύουν. Για τις μισθολογικές προαγωγές να προσμετρείται  και ο χρόνος υπηρεσίας, ως  συνοριακού φύλακα, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2838/2000. Για τους εντασσόμενους,  με την χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών να θεμελιώνεται και βαθμολογική προαγωγή  για το χρόνο υπηρεσίας ως συνοριακού φύλακα   καθώς και για το χρόνο που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις εφόσον έχουν προβεί στην αναγνώριση της θητείας ως συντάξιμου χρόνου καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες εισφορές. 

Αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και για τις μισθολογικές προαγωγές. Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου να προσμετρείται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών. Με την αναγνώριση του χρόνου και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών ο ελάχιστος χρόνος σπουδών να λογίζεται και για τις μισθολογικές προαγωγές. (Πλασματικά χρόνια για τα παιδιά όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους Δ.Υ.).

Οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι εδώ και χρόνια να ασφαλίζονται στο Ταμείο της πρώην Χωροφυλακής και κατ’ επέκταση στο Μ.Τ.Σ., δεν έχουν όμως τα προνόμια των στρατιωτικών που είναι σαφώς λιγότεροι ασφαλισμένοι στο ταμείο. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την αποκατάσταση αυτής της αδικίας σε βάρος μας:   

Δημιουργία Στρατιωτικών Φαρμακείων και στην επαρχεία, ή σύναψη σύμβασης με τοπικά Φαρμακεία ανά την επικράτεια για τους συναδέλφους μετόχους του Μ.Τ.Σ., ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια στο εισόδημα από την αγορά φαρμάκων και να υπάρχει η ανταπόδοση του Στρατιωτικού Ταμείου στους συναδέλφους μερισματούχους.

Ισότιμη αντιμετώπιση των αστυνομικών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία χωρίς σειρά προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι των αστυνομικών.    

Μέριμνα για να μπορούμε να συμμετέχουμε στα Κ.Α.Α.Υ. ως επισκέπτες και ως παραθεριστές, κάνοντας έτσι και οι δικές μας οικογένειες φθηνές διακοπές, όπως κάνουν εδώ και χρόνια οι στρατιωτικοί. 

Συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στα συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα μέλη του 10ου Τακτικού - Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της 

 Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων


                                                                         ΠΡΕΒΕΖΑ, 22-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 
Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το posyfy.gr χρησιμοποιεί cookies