Αίτημα για παράταση Βραχειών αδειών

Λόγω των μαζικών μετακινήσεων στον Εβρο, αλλά και για όσους συναδέλφους δεν κατέστη δυνατή η χορήγηση της βραχείας άδειας, η Ομοσπονδία μας ζήτησε να παραταθεί η διάρκεια χορήγησης με το παρακάτω υπόμνημα:

 

Θεσσαλονίκη 03.12.2012                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 39 /2012

ΠΡΟΣ :

–        Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Αντιστράτηγο Νικ. Παπαγιαννόπουλο

ΚΟΙΝ. :

–        Γεν.  Επιθ. Β. Ελλάδος

Αντιστράτηγο Δημ. Παπαδόπουλο

Κύριε Αρχηγέ,

από τον Αύγουστο έως και σήμερα,  το μεγαλύτερο ποσοστό των αστυνομικών που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες μετακινήθηκαν στην περιοχή της Θράκης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα τη συσσώρευση της βραχείας άδειας από όλο το προσωπικό των ΤΣΦ και ΤΔΛ. Κατά το διάστημα της απόσπασης δεν έγινε χρήση της εν λόγω άδειας από κανέναν αποσπασμένο. Αλλά και όσοι παρέμειναν στις υπηρεσίες και δεν αποσπάστηκαν για ειδικούς λόγους δεν μπόρεσαν ούτε αυτοί να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καθίσταται αδύνατη η χορήγηση από τις υπηρεσίες της βραχείας άδειας στο προσωπικό στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους καθώς η έγκριση τέτοιων αδειών σε όλο το προσωπικό θα «κλειδώσει» ουσιαστικά τις υπηρεσίες.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την παράταση του δικαιώματος χρήσης της βραχείας άδειας, από τους αστυνομικούς που προέρχονται από συνοριακοί φύλακες, μέχρι 31 Μαρτίου 2013. Αιτούμαστε την άμεση έκδοση διαταγής, έτσι ώστε  να μην στερηθεί κανείς το νόμιμο δικαίωμα λόγο υπαιτιότητας της Υπηρεσίας. Είμαστε βέβαιοι πως θα επιδείξετε την απαραίτητη ευαισθησία και θα ικανοποιήσετε το αίτημα αυτό το συντομότερο  δυνατό γιατί ήδη τα αιτήματα είναι πολλά και οι Υπηρεσίες αδυνατούν.

 

Scroll to Top