Απάντηση καμία για τις πληρωμές …

   Η ΠΟΣΥΦΥ εδώ και ένα χρόνο λαμβάνει προφορικές απαντήσεις , κυρίως ερμηνευτικές , των σχετικών διατάξεων για το τι συμβαίνει με τις αποζημιώσεις και τα χρονικά διαστήματα των αποσπάσεων. Επιτέλους το Αρχηγείο θα πρέπει να απαντήσει γραπτώς και υπέυθυνα στα ερωτήματα που εδώ και καιρό έχει θέσει η ΠΟΣΥΦΥ.
  Ζητάμε επιτέλους να απαντήσει το Αρχηγείο υπέυθυνα και να ξεκαθαρίσει το καθεστώς των αποσπάσεων γιατι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η αβεβαιότητα. Ηδη υπομνήματα καθυστερούν, ήδη συνάδελφοι, παρόλο που διαταχθήκαν σε αποσπάσεις … πληρώνουν απο την τσέπη τους τεράστια ποσά για διαμονή και στέγαση !!!.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ :
Θεσσαλονίκη  2 Οκτωβρίου 2012                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 29/2012
 
ΠΡΟΣ
Προϊστάμενο Επιτελείου ΑΕΑ
 
 
ΚΟΙΝ. :
Κλάδο Οικονομικοτεχνικών/ΑΕΑ.
Ενώσεις – μέλη μας
 

 

Θέμα : «Προϋποθέσεις πληρωμής των  εκτός έδρας αποζημιώσεων  για  αποσπάσεις αστυνομικών  προς ενίσχυση Υπηρεσιών »

 

Σχετ. : Αρ.19 του ΠΔ 100/2003

 

Ως γνωστό εδώ και τρία έτη πραγματοποιούνται δυνάμει των διατάξεων του παραπάνω σχετικού,  μετακινήσεις αστυνομικών προς ενίσχυση των υπηρεσιών του Ν. Έβρου (κυρίως)  και γειτονικών νομών με το σύστημα των τρίμηνων  αποσπάσεων,  για υπηρεσιακούς λόγους.

Για τις ως άνω μετακινήσεις προβλέπεται ειδική αποζημίωση (εκτός έδρας) για την αντιμετώπιση των δαπανών  διαβίωσης στις οποίες υποβάλλεται ένας έκαστος των μετακινούμενων αστυνομικών (εκτός έδρας), την οποία καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στον δικαιούχο με τη διαδικασία  των υπομνημάτων, ήτοι υποβολή υπομνήματος δαπάνης μέσω της υπηρεσίας του δικαιούχο, προέλεγχος των δικαιολογητικών του υπομνήματος από την υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και κατασταλτικός έλεγχος από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια οι όροι-προϋποθέσεις καταβολής των εκτός έδρας αποζημιώσεων για τις πραγματοποιούμενες – έως- τρίμηνες αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους και εξ αυτού   έχει   προκληθεί αβεβαιότητα στα μέλη μας για το αν τελικά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου που δικαιολογούν τη χορήγηση των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή όχι , με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία μας να γίνεται αποδέκτης  σωρείας ερωτημάτων αναφορικά με το τι προβλέπεται, τα οποία και σας διαβιβάζουμε, προκειμένου διευκρινισθούν/αποσαφηνισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις νόμιμης καταβολής των υπομνημάτων εκτός έδρας  στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα ρωτάμε,

•      αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να πραγματοποιήσει απόσπαση 3 μηνών μέσα στο ημερολογιακό έτος και να αποζημιωθεί και για τους τρεις μήνες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ανεξαρτήτως του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της παρούσας απόσπασης και της όμοιας- προηγούμενης  απόσπασης του προηγούμενου έτους

      κάτω από ποιες προϋποθέσεις – και αν –  δικαιούται η Υπηρεσία να τον αποσπάσει εκτός έδρας υποχρεωτικά (χωρίς την συναίνεση του ενδιαφερόμενου)  εκ νέου με  απόσπαση (κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) μετά την παρέλευση του τριμήνου που ήδη έχει διανύσει. Στη περίπτωση αυτή ο συνάδελφος δικαιούται αποζημίωσης;

      σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο συνάδελφος να αιτηθεί εκ νέου τρίμηνη  απόσπαση μετά την παρέλευση του  διανυθέντος  τριμήνου κατά το επόμενο έτος ;

      στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοί μας καθ υπόδειξη της Διοίκησης έχουν συναινέσει στην παράταση της τρίμηνης απόσπασης για υπηρεσιακούς λόγους δικαιούνται της αποζημίωσης εκτός έδρας και πέραν του αρχικού τριμήνου;

 

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων και λειτουργώντας προληπτικά  μπροστά στον κίνδυνο της άρνησης πληρωμής των σχετικών υπομνημάτων των συναδέλφων μας  αλλά και  της εργασιακής ηρεμίας στις τάξεις του Σώματος, παρακαλούμε όπως λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις-διευκρινήσεις  προκειμένου ενημερωθεί  έγκυρα και έγκαιρα όλο το προσωπικό-μέλη μας.

Οι διευκρινήσεις από το Αρχηγείο κρίνονται για μας και τα μέλη μας επιβεβλημένες και αναγκαίες καθότι οι καθυστερήσεις ήδη των εκκαθαρίσεων των σχετικών υπομνημάτων είναι πέραν των προβλέψεων αλλά και τείνουν να ξεπεράσουν κάθε περιθώριο που ο χρόνος ορίζει , επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

Scroll to Top