ΑΣΠΡΟ – ΜΑΥΡΟ ΣΤΟ Α.Ε.Α.

 

“Μια άσπρο – μια μαύρο” η στάση του Αρχηγείου που αφορά στην αποζημίωση των δαπανών των αποσπασμένων συναδέλφων στον Εβρο. Αυτό τουλάχιστον εισπράττουμε από την αντικρουόμενη αλληλογραφία του Αρχηγείου, γιατί επίσημα δε μας δόθηκε καμία απάντηση. Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. τόσο με υπομνήματα όσο και με παραστάσεις στο Αρχηγείο προσπαθεί εδώ και καιρό να λάβει μια τεκμηριωμένη απάντηση για το επίμαχο ζήτημα των αποσπασμένων συναδέλφων, αλλά μάταια ! 

 


Τις ανησυχίες μας οτι δε θα πάρουμε σύντομα απάντηση ενισχύει η αλλαγή της στάσης της Δ/νσης Οικονομικών (που άλλα έλεγαν μέχρι πρότινος και άλλα γράφουν). Αντίθετη δε άποψη φαίνεται να έχει ο Επιτελάρχης, στον οποίο αποστείλαμε την 15/1/2013 το ακόλουθο υπόμνημα:

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:44 /2013                                                                         Θεσσαλονίκη 15.01.2013

 

 

ΠΡΟΣ

–   Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντ/γο Φλήρη Π.

ΚΟΙΝ. :

–         Γραφείο Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

–         Προϊστάμενο  Κλάδου Οικονομικών & πληροφορικής

–         Δ/νση Οικονομικού – Α.Ε.Α.

–         Δ/νση Προσωπικού – Α.Ε.Α.

–         Ενώσεις – μέλη μας

Θέμα : « Χρόνος απόσπασης αστυνομικού προσωπικού και αντικρουόμενες  ερμηνείες από το Α.Ε.Α. για την πληρωμή δαπανών»

Σχετ. : (α) ΠΔ.100/2003 άρθρο 19 παρ.2 εδαφ γ’ & παρ.5

(β) υπ’αριθμ 29/2012 από 2/10/2012 εγγραφό μας προς εσάς

(γ) υπ’αριθμ 6001/7/5509-ρξα’ διαταγή σας από Δ.Α.Π.

(δ) υπ’αριθμ 6001/7/155   σηματική αναφορά (κοιν. ΠΟΣΥΦΥ) της Διεύθυνσης  Οικονομικού από 31/12/2012

(ε) το από 1/10/2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού – 6ο Τμ. Προελέγχου

 

Με το (β) σχετικό έγγραφό μας προς εσάς την 2.10.2012 σας παραθέσαμε τα σημαντικά προβλήματα που είχαν ανακύψει σε όλο το προσωπικό της Αστυνομίας, σε σχέση με το τι ισχύει σχετικά με τις αποζημιώσεις των μετακινήσεων των αποσπασμένων, το χρόνο απόσπασης , την περιοριστική διάταξη της (α) σχετικής για την υποχρεωτική απόσπαση έως του διαστήματος 3 μηνών  και την επέκταση της εθελούσιας παράτασης για άλλους τρεις μήνες και αποζημίωσης αυτής όταν  αυτή πραγματοποιείται σε διαφορετικό ημερολογιακό έτος.

Δυστυχώς παρόλο που σας είχαμε επισημάνει το μείζον ζήτημα που ανέκυψε , έως σήμερα δε λάβαμε καμία απάντηση στα ερωτήματά μας προκαλώντας παράλληλα τεράστια σύγχυση και εκνευρισμό στο προσωπικό που αποσπάται στον Έβρο.

Αντιθέτως έχουμε παρακολουθήσει μια αντικρουόμενη αλληλογραφία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο αφορά την αποζημίωση των δαπανών των αποσπασμένων.

Ειδικότερα :

–  Με τη (γ) σχετική διαταγή σας αναφέρετε ξεκάθαρα πως η αποζημίωση των δαπανών προσδιορίζεται στον περιορισμό ημερολογιακού έτους και μάλιστα εφιστάτε και την προσοχή για την αποφυγή προβλημάτων «…καθώς και ποιοι εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 3μηνο απόσπασης με δαπάνες εντός τρέχοντος έτους, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην δικαιολόγηση των υπομνημάτων τους».

–  Με την (δ) σχετική της Διευθύντριας Οικονομικού διαπιστώνουμε αναθεώρηση του ανυπόγραφου εγγράφου της (ε) σχετικής του 6ου Τμήματος της Διεύθυνσης οικονομικού στο οποίο προστίθεται η συγκεκριμενοποίηση της έννοιας του έτους που αναφέρεται στο Π.Δ. 100/2003 με την παρένθεση πλέον «… (12μήνες)..» μέσα από  συμπερασματική αναφορά της υπογράφουσας : «…γίνεται κατανοητό ότι οδοιπορικά έξοδα λόγω απόσπασης δικαιολογούνται μόνο για τους τρεις (3) πρώτους μήνες και αφού έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες) από την λήξη της απόσπασης».

Από πλευράς μας θεωρούμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/2003 και συγκεκριμένα  του άρθρο 19 παρ.2 εδαφ.γ’ και παρ. 5 γίνεται ευδιάκριτα κατανοητό πως ο υποχρεωτικός χρόνος απόσπασης του προσωπικού είναι τρεις μήνες. Επίσης και κατ’ επέκταση η αναφορά του έτους δεν μπορεί να είναι στην υποχρεωτική απόσπαση ημερολογιακή αλλά 12 μηνών από την τελευταία απόσπαση.

Αυτό που η ηγεσία οφείλει να ξεκαθαρίσει είναι η αποζημίωση για την εθελούσια επέκταση της απόσπασης πέραν του τριμήνου και για άλλους τρεις μήνες όταν αυτή πραγματοποιείται σε επόμενο ημερολογιακό έτος.

Εδώ κι ένα χρόνο σας επισημάναμε την ιδιαιτερότητα και λάβαμε πολλάκις την απάντηση πως είναι δυνατή η εθελούσια απόσπαση με δαπάνες δημοσίου σε διαφορετικό ημερολογιακό έτος ανεξαρτήτου περιορισμού από την τελευταία απόσπαση, καθώς ο λογισμός της δαπάνης πραγματοποιείτο έως τώρα με ημερολογιακά κριτήρια. Για το λόγο αυτό και η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου γνωρίζουμε πως ενέκρινε αιτήματα τέτοιων περιπτώσεων και αποσπούσε προσωπικό έως και τον προηγούμενο μήνα.

Σήμερα η Διεύθυνση Οικονομικού μας καθιστά σαφές με την (δ) σχετική, πως δεν αποζημιώνει τέτοια υπομνήματα. Τι λοιπόν έχει αλλάξει από τον περασμένο πρόσφατο Δεκέμβριο έως σήμερα στις διατάξεις που διέπουν τον  κανονισμό των εκκαθαρίσεων των υπομνημάτων και η (δ) σχετική της Διεύθυνσης Οικονομικού καταρρίπτει την έως τώρα διαδικασία εκκαθάρισης  αλλά και την (γ) σχετική διαταγή σας ;

Διότι εάν δεν έχει αλλάξει κάτι στις σχετικές διατάξεις, οι αποζημιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα και είναι στην αναφερόμενη κατηγορία δόθηκαν παρανόμως. Τότε οι ευθύνες των αρμοδίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους, είναι πολλές.

 

Κύριε Προϊστάμενε Επιτελείου ,

 

σας ζητούμε επιτέλους να προκαλέσετε την απάντηση που οφείλετε, αφού πρώτα έρθετε σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Οικονομικού για την αποφυγή αντικρουόμενων απαντήσεων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η ερμηνεία των διατάξεων,  όποια κι αν είναι αυτή.

Εμείς από την πλευρά μας , σας καθιστούμε σαφές , πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα συνάδελφο ΠΛΕΟΝ, να πληρώσει από την τσέπη του δαπάνες, για διατασσόμενες αποσπάσεις, που προέκυψαν λόγω παρερμηνείας σχετικών διατάξεων όχι τόσο από το προσωπικό αλλά κυρίως από την Διοίκηση,  καθώς είναι εκατοντάδες οι συνάδελφοι που αποσπάστηκαν με αυτή τη διαδικασία στον Έβρο.

 

Ελπίζουμε για την ανταπόκρισή σας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ !

Scroll to Top