Διάκριση μεταθέσεων τριτέκνων αστυνομικών

 

alt
Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να διακρίνει το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ακόμη και στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων του προσωπικού. Για τους αστυνομικούς της γεκινής κατηγορίας που έχουν τρία τέκνα λαμβάνεται υπόψη και ευαισθητοποιείται η Ηγεσία κάνοντας δεκτά τα αιτήματά τους για μετάθεση ενώ για τους αστυνομικούς που προέρχονται απο συν. φύλακες και έχουν τρία τέκνα αρνείται να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους , προκαλώντας έτσι άλλη μια διάκριση. Ίσως σοβαρότερη απο όλες τις άλλες αφού διακρίνει πλέον τα τέκνα των συναδέλφων.
Η ΠΟΣΥΦΥ αποστέλει έγγραφο διαμαρτυρίας στον Αρχηγό και ζητά άμεσα λύση. Διαβάστε το υπόμνημα:

 


ΠΡΟΣ
–     Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
Αντιστρ/γο κ. Παπαγιαννόπουλο Ν.
ΚΟΙΝ.:
–         Γραφ. Υπουργού
–         Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
–         Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
–         Προϊστάμενο κλάδου Οργάνωσης & ανθρωπίνου δυναμικού
–         Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας
–         Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού
–         Ενώσεις – μέλη μας
 

Θέμα : « Διάκριση μεταθέσεων τριτέκνων αστυνομικών»

Άλλο τα παιδιά των αστυνομικών και άλλο τα παιδιά των προερχόμενων από Συνοριακούς Φύλακες ;

Σχετ. : α) Π.Δ. 100/2003 αρθρ. 3 παρ. 3 εδαφ. δ’ όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 παρ. 6 του Π.Δ. 85/2011.

          β) Π.Δ. 100/2003 άρθρο 12 παρ. 4 σε συνδυασμό με παρ. 8 ιδίου άρθρου.

          γ) Ν. 3686/2008 άρθρο 13 παρ.3

          δ) Ν.3686/2008 άρθρο 13 παρ. 5

          ε) υπ’αριθμ 10/2013 από 7.2.2013 έγγραφο της Ένωσης Συν. Φυλάκων Αττικής προς κ. Υπουργό

Σας έχουμε επισημάνει πολλές φορές για τις ιδιαιτερότητες και τις διακρίσεις  όσο αφορά τους αστυνομικούς που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες σε σχέση με το λοιπό προσωπικό και με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις που επιχειρούνται κατά την ερμηνεία των διατάξεων του σχετικού νόμου της ομογενοποίησης.

Πρώτιστη προτεραιότητα για μας εδώ και αρκετό καιρό είναι η εξάλειψη  αυτών των διακρίσεων  καθώς πλέον το προσωπικό είναι ομογενοποιημένο και πολύ περισσότερο όταν αφορά  συναδέλφους που βρίσκονται μετά από δέκα και πλέον χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους.

Με την (α) σχετική  ενσωματώθηκε στο πλαίσιο των μεταθέσεων και της ειδικής κατηγορίας εδάφιο για τους αστυνομικούς με τρία τέκνα όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 85/2011 άρθρο 2 παρ. 6.  Έτσι επιπλέον των κατηγοριών για τους πολύτεκνους , για τους έχοντες μέλη της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% , για τους τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη με την επιμέλεια τέκνων , προστέθηκαν και οι έχοντες τρία τέκνα αστυνομικοί στο καθεστώς των μεταθέσεων και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 του Π.Δ. 100/2003 δεν απαιτούνται οι χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή αιτήματος μετάθεσης.

Επιπροσθέτως με την ( γ) σχετική «….οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους, κατά τα ανωτέρω, ως αστυφύλακες…»   , ορίζεται όσο πιο ευδιάκριτα θα μπορούσε να οριστεί η απαίτηση του νομοθέτη για ισονομία  που θα έπρεπε να απολαμβάνουν οι αστυνομικοί που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες.

Με αυτήν την τροποποίηση και κατά την αιτιολογική πρόταση αναφέρεται πως για λόγους ανθρωπιστικούς και αυξημένης κοινωνικής μέριμνας προστέθηκε στις εξαιρέσεις από το σύστημα με τα αντικειμενικά κριτήρια , μια επιπλέον κατηγορία αυτή των τριτέκνων . Η Διοίκηση έδειξε να συμμερίζεται τα προβλήματα των απλών αστυνομικών δείχνοντας το ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο.

Δυστυχώς όμως με την συνεχιζόμενη άρνηση να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα των συναδέλφων που προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές αυτές κατηγορίες, δείχνει απροκάλυπτα πλέον την διάκριση μεταξύ όλων των αστυνομικών και των πρώην συνοριακών φυλάκων. Διάκριση πλέον που μεταπηδά και στα παιδιά μας, αφού ξεχωρίζει πλέον τους τρίτεκνους αστυνομικούς και τους τρίτεκνους πρώην συν. φύλακες.

Κύριε Αρχηγέ,

Θεωρώντας πως οι ευεργετικές διατάξεις για τόσο ευαίσθητα θέματα αφορούν όλο το προσωπικό,          ζ  η  τ  ο  ύ  μ  ε      την απαλοιφή κάθε διάκρισης και την εναρμόνιση των αποφάσεων με βάση την σχετική νομοθεσία όσο αφορά την ειδική κατηγορία μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού (Π.Δ. 100/2003 άρθρο 3 παρ. 3 ). Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης σαφώς δεν επηρεάζει την (δ) σχετική , αφού πρόκειται για εξαίρεση  και καλυπτόμενη από την (γ) σχετική θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη και στα αιτήματα των πρώην συν. Φυλάκων. Αντίθετα η συνεχιζόμενη απόρριψη των αιτημάτων των συναδέλφων από το συμβούλιο, προβάλει την διάκριση όχι μόνο αυτών αλλά και των παιδιών τους.

Θεωρούμε πως κάθε προσφυγή σε ένδικα μέσα πρέπει να αποτελεί τελευταία επιλογή. Επιλογή όμως αναγκαία σε ορισμένες περιπτώσεις που ο διάλογος και τα αιτήματα για τόσο σοβαρά κοινωνικά και οικογενειακά ζητήματα απαξιώνεται.

 

Scroll to Top