Οικονομική ενίσχυση των αποσπασμένων συναδέλφων

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:  26 /2012                                                                        Θεσσαλονίκη 16.08.2012

 

ΠΡΟΣ

–  Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο

 

Θέμα : «  Οικονομική ενίσχυση των αποσπασμένων συναδέλφων στον Έβρο από

τη συνολική  δαπάνη για τον μήνα Σεπτέμβριο»

Κύριε Αρχηγέ,

Με την αιφνίδια και άμεση μετακίνηση των αστυνομικών στον Έβρο το Αρχηγείο διέταξε την επίδοσή  χρηματικού ποσού ως προκαταβολή για τις άμεσες ανάγκες που θα προέκυπταν. Παράλληλα μια σειρά διαταγών όριζε την μεταβίβαση από τους ίδιους σε αντικαταστάτες ποσού από την ήδη χορηγούμενη προκαταβολή.

Δεδομένου ότι  ο κάθε συνάδελφος βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του και ο μισθός του παραμένει σε αυτήν, δεδομένου ότι απαιτείται να ταξιδέψει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα στους οικείους του δαπανώντας ουσιαστικά χρήματα από τα καταβληθέντα και δεδομένου ότι καταβάλλεται από το προσωπικό τεράστια προσπάθεια σε αυτό που του ανατέθηκε , θεωρείται επιβεβλημένη η χορήγηση από το υποβληθέν υπόμνημα πρόσθετη προκαταβολή για τον μήνα Σεπτέμβριο προκειμένου να ισοσταθμιστεί – όσο επιτρέπεται – η αξιοπρεπή διαβίωσή του στην περιοχή της Θράκης.

Θα πρέπει να αποτελέσει για σας πρωταρχικό μέλημα η αξιοπρεπή διαβίωση αυτής της αστυνομικής δύναμης που μετακινήθηκε στον Έβρο.

Θεωρούμε αδιανόητο τόσο εμείς όσο και όλοι οι συνάδελφοί μας πως για την δίμηνη παραμονή τους εδώ τους φτάνουν 400 € το μήνα να ζήσουν αξιοπρεπώς και να μετακινηθούν 2 και 3 φορές στις οικογένειές τους.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους , παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη οικονομική ενίσχυσή τους για τον μήνα Σεπτέμβριο προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο Σώμα.

 

Scroll to Top