ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έπειτα από ενέργειες της Ένωσης μας και της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με την τελευταία διαταγή σχετικά με το εκστρατευτικό σώμα στον Έβρο έδειξε ότι ικανοποιεί τις θέσεις μας κάνοντας τες δεκτές και προέβη σε άρση αδικιών λειτουργώντας ισότιμα και ισόποσα για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

Βέβαια στο Νομό μας δημιουργήθηκαν προβλήματα σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω των ημερών.

Έπειτα από σειρά επαφών του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟ.ΣΥ.Φ.Υ. Όρλιακλη Δημήτριου  και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Στρατηγό κο ΚΟΥΚΙΟ, ο οποίος απουσίαζε σε άδεια αλλά και με την συμβολή του Διευθυντή μας κου ΚΟΥΣΤΑ Νικόλαου, λύθηκαν προβλήματα και εκδόθηκαν εκ νέου διαταγές με γνώμονα το δίκαιο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σε όλη αυτή την εξέλιξη τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Στρατηγό κο ΚΟΥΚΙΟ, τον Διευθυντή μας κο ΚΟΥΣΤΑ Νικόλαο, την ΠΟ.ΣΥ.Φ.Υ. και όλους εσάς για την στήριξη σας και ταυτόχρονα να ευχηθούμε σε όλους σας ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Σχετικά με τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου κι έπειτα από μεγάλη συμμετοχή, εκλέχθηκαν κατά σειρά για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. ΟΡΛΙΑΚΛΗΣ Δημήτριος
 2. ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ Δημήτριος
 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
 4. ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Αναστάσιος
 5. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Χρήστος
 6. ΚΙΑΠΙΔΗΣ Νικόλαος
 7. ΡΕΓΚΑΣ Ιωάννης

Και για την ΠΟ.ΣΥ.Φ.Υ. :

 1. ΟΡΛΙΑΚΛΗΣ Δημήτριος
 2. ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ Δημήτριος
 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
 4. ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Αναστάσιος
 5. 5. ΝΙΚΟΛΑ΅ΙΔΗΣ Αντώνιος
 6. ΡΕΓΚΑΣ Ιωάννης

Για την Ε.Α.Υ.Δ.Λ.Ν.Θ.

ΟΡΛΙΑΚΛΗΣ Δημήτριος

Τηλ. 6936581059

Scroll to Top