Αντιπροσωπεία της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στη Γενική Συνέλευση και στην αιμοδοσία του Σωματείου Συνοριακών Φυλάκων στη Μυτιλήνη

 

 

 

 

 

 

Η ΠΟΣΥΦΥ δίπλα στους συναδέλφους στην Λέσβο .
Συναντήσεις κλιμακίου της ΠΟΣΥΦΥ μαζί με την Ενωση Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου, πραγματοποίησαν στην Λέσβο και συμμετείχαν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η τοπική μας Ενωση, σχετικό ενημερωτικό δελτίο :

Μετά από πρόσκληση του Σωματείου Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου, την Παρασκευή 03/02/2023
και το Σάββατο 04/02/2023 αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων,
αποτελούμενη από τον Β΄ Αντιπρόεδρο Μπόζιαρη Θωμά, τον Οργανωτικό Γραμματέα Παπαχρήστου
Χρήστο και το Μέλος του Δ.Σ Βέντο Ακίνδυνο, συνοδευόμενη από τον νομικό συνεργάτη της
Ομοσπονδίας, κ. Γεώργιο Λάγο, παραβρέθηκε σε ένα διήμερο δράσεων που οργάνωσε η τοπική
Ένωση.

Την Παρασκευή 03/02/2023 και στο πλαίσιο της οργανωμένης αιμοδοσίας και λήψης δείγματος
μυελού των οστών, του Συλλόγου Αιμοδοσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων,
που πραγματοποιήθηκε στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Λέσβου σε συνεργασία με την Ένωση
Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου και τον Σύλλογο καρκινοπαθών Λέσβου, η αντιπροσωπεία μας
παραβρέθηκε στον χώρο της αιμοληψίας και δίπλα στους συναδέλφους αλλά και τους πολίτες που
προσφέρθηκαν να ενισχύσουν τον Σύλλογό μας. Παράλληλα συνομιλήσαμε με την προϊσταμένη και
το νοσηλευτικό προσωπικό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η τεράστια έλλειψη μονάδων αίματος
στην χώρα μας, δεν θα είναι παροδική. Η ανάγκη άμεσης πρόσβασης τόσο των συναδέρφων μας
όσο και συγγενικών μας προσώπων σε αυτό το ύψιστο αγαθό για την υγεία , παρουσιάζει αυξητικές
τάσεις και δράσεις ανάλογες θα πρέπει να πρέπει να γίνονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Στην συνέχεια το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας μετέβηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης και άκουσε τους προβληματισμούς των
Συναδέρφων, Συνοριακών Φυλάκων των Διμοιριών Υποστήριξης διαχείρισης Μετανάστευσης, των
Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων Επέμβασης που επιχειρούν εκεί και συνομίλησε για όλα αυτά και
με τον Συντονιστή των Αστυνομικών δυνάμεων του ΚΥΤ.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συνάντηση, με τον Διευθυντή Λέσβου Ταξίαρχο
κ. Ηλία Βαζούρα., και συμφωνήσαμε ότι η αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη φύλαξη των
συνόρων μας, αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα και η συνδρομή των Συνοριακών Φυλάκων προς
αυτήν την κατεύθυνση έχει συμβάλει στον μέγιστο βαθμό. Για τον λόγο αυτό, το αμέσως προσεχές
διάστημα, θα γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο βελτιώνοντας το εργασιακό
περιβάλλον των συναδέλφων.

Κατά τις εργασίες της γενικής Συνέλευσης, σε σύντομο χαιρετισμό του στο Σώμα, ο Β΄
Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ Θωμάς Μπόζιαρης επεσήμανε την καθολική αναγνώριση του
προσφερόμενου έργου των Συνοριακών Φυλάκων από την Πολιτική και την Φυσική μας Ηγεσία αλλά
και από το σύνολο της κοινωνίας. Τόνισε επίσης ότι η σχέση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων
Συνοριακών Φυλάκων που οικοδομείται με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, δεν
περιορίζετε μόνο στα στενά όρια της συνεργασίας, αλλά εξελίσσεται σε σχέση εμπιστοσύνης. Στην
συνέχεια τον λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Λάγος και μαζί με τον
Β΄ Αντιπρόεδρο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ Θωμά Μπόζιαρη, τον Οργανωτικό Γραμματέα Παπαχρήστου Χρήστο
και το Μέλος του Δ.Σ Βέντο Ακίνδυνο ανέλυσαν τόσο το διεκδικητικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί
και αφορά ρυθμιζόμενες διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες με ετήσια σύμβαση
εργασίας και τους διαχωρίζουν από το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το υπόλοιπο
Αστυνομικό προσωπικό όσο και τις δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούν τους Συνοριακούς Φύλακες
Ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα ανέλυσαν τα εξής θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση από το Σώμα:
1. Την αναζήτηση ενός πλαισίου που θα προβλέπει και θα διασφαλίζει το εργασιακό μέλλον των
Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου χρόνου, προσδίδοντάς τους εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα,
αποκαθιστώντας παραβλέψεις, αδικίες και αβλεψίες παρελθόντων ετών.
2. Το π.δ. 104/31-12-2021, στο άρθρο 5 παρ. 1α που αφορά απόλυση Συνοριακών Φυλάκων
ορισμένου χρόνου, που εξαιρεί και διαχωρίζει, τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου από
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού και τους θέτει εκτός Σώματος, εάν
προκύψει θέμα υγείας ή θέση σε υπηρεσία γραφείου ή θέση μόνιμης διαθεσιμότητας, ακόμα και αν οι
λόγοι αυτοί προκύψουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, σε αντίθεση με το νομικό
πλαίσιο που διέπει την διαδικασία τοποθετήσεων των λοιπών Αστυνομικών που τίθενται σε
υπηρεσία γραφείου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 6 του Ν. 3731/2008.
3. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου χρόνου σε ότι
αφορά τις αμοιβαίες μεταθέσεις, συνυπηρέτηση, αποσπάσεις, κ.λπ .
4. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου και τους
εξαιρεί από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Αστυνομικό προσωπικό σε ό,τι αφορά τις μεταγωγές
κρατουμένων.
5. Την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών για τους Συναδέρφους
Συνοριακούς Φύλακες που στελεχώνουν τις διμοιρίες υποστήριξης, όπου αυτές επιχειρούν, το οποίο
καταβάλετε στο υπόλοιπο Αστυνομικό προσωπικό.
Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ ανέλυσαν το πλαίσιο των εισηγήσεων που
πραγματοποίησε η Ομοσπονδία τόσο στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. όσο όμως και στην πολιτική Ηγεσία
και αφορούν όλα τα προπαρατεθέντα ζητήματα.

Τέλος τα μέλη της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου έκαναν ερωτήσεις για τα θέματα που
τους απασχολούν και έλαβαν απαντήσεις από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνοριακών Φυλάκων.

Το Σάββατο 04/02/2023 οι Αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ παραβρέθηκαν στην καθιερωμένη και
άκρως επιτυχημένη ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Συνοριακών
Φυλάκων Λέσβου.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνοριακών Λέσβου για την
πρόσκληση και την εποικοδομητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη μας. Οι σχέσεις
εμπιστοσύνης χτίζονται με διάλογο και επικοινωνία.

Scroll to Top