Συνάντηση της ΠΟΣΥΦΥ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

 

 

 

Πρόεδρος: Χαρέλας Παν. τηλ. 6976000301 – Γ. Γραμματέας : Τοτονίδης Ιωάν τηλ. 6907539690
Τηλ -Fax: 231 1114888 – 2331064074 – email: posyfy@posyfy.gr – www.posyfy.gr

Θεσσαλονίκη 2 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ : 08 / 2022

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Συνάντηση της ΠΟΣΥΦΥ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα και συγκεκριμένα 29 & 30
Σεπτεμβρίου συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας με την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, στα πλαίσια της
συνεχούς επαφής μας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα η Ομοσπονδία μας συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία και του νέου Γενικού Γραμματέα κ. Μιχάλη
Καραμαλάκη αλλά και με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο Σκούμα.

Καταθέσαμε πλαίσιο ζητημάτων που απασχολούν την Ομοσπονδία και τα μέλη
που εκπροσωπούμε τόσο στο ειδικότερο πλαίσιο όσο όμως και ζητήματα που
άπτονται γενικής αντιμετώπισης για το σύνολο του προσωπικού.

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε την Ηγεσία για

 την αναγκαιότητα εξέλιξης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των
συνοριακών φυλάκων σε νέο πλαίσιο που να διασφαλίζει ασφαλέστερο
εργασιακό μέλλον στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με παράλληλη
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. – www.posyfy.gr – email : posyfy@posyfy.gr
θέσπιση σχετικών διατάξεων όπως ισχύει για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Π.Δ. 100/2003.

 την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. α’ του Π.Δ. 104/2022
«Ρυθμίσεις θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου» που
προβλέπει απόλυση για λόγους υγείας ή θέση υπηρεσίας γραφείου, και την
θέσπιση πλαισίου και για αυτή την κατηγορία προσωπικού όπως ακριβώς
έχει προνοήσει ο νομοθέτης για όλο το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

 την άδικη τοποθέτηση των συναδέλφων του κλάδου μας στην Γ’ μισθολογική
κατηγορία αντί της Β’ και που επέφερε οπισθοδρόμηση με τον Ν.4472/2017
(Α’ 74) σε επίπεδα πριν του Ν. 3686/2009 .

 την πολυπόθητη και δίκαιη αναγνώριση από την πολιτεία του επαγγέλματος
του αστυνομικού ως επικίνδυνο. Τονίσαμε για ακόμη μια φορά πως η
επεξεργασία και η αμφισβήτηση της παραδοχής ότι το επάγγελμα του
αστυνομικού είναι επικίνδυνο, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Θα πρέπει να
θεωρηθεί δεδομένη μια τέτοια παραδοχή και αυτό που πρέπει να αναζητηθεί
και να ανευρεθεί είναι οι οικονομικοί πόροι και η θέσπιση σχετικού πλαισίου
εφαρμογής. Ήδη η Ομοσπονδία μας από τον Ιούλιο του 2021 κλήθηκε και
κατέθεσε σχετικό και εμπεριστατωμένο Υπόμνημα στην Ηγεσία του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς από τότε να της γνωστοποιηθεί καμία εξέλιξη.
Με δεδομένα αυτά, ο κ. Υπουργός συμφώνησε πως δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί αν το επάγγελμα των μάχιμων αστυνομικών είναι επικίνδυνο.

 την ανάγκη αναβάθμισης της βαθμολογικής εξέλιξης για το χαμηλόβαθμο
προσωπικό προερχόμενο από την κατηγορία των συνοριακών φυλάκων,
καθώς το ήδη εφαρμοζόμενο, δεν έχει επηρεάσει ούτε και θα επηρεάσει ποτέ
την κατηγορία αυτή. Είναι αναγκαία η αναβάθμιση της βαθμολογικής
εξέλιξης στην κατηγορία μας προκειμένου να αρθούν οι ανισότητες και οι
αδικίες που καταγράφονται.

 την προοπτική δόμησης ενός ολοκληρωμένου Σώματος Συνοριοφυλακής με
καθετοποιημένη δομή και με την απρόσκοπτη λειτουργία του χωρίς πάρεργα
και αλλότρια καθήκοντα που υποβαθμίζουν το μείζον ζήτημα της διαχείρισης
μετανάστευσης και συνοριακής φύλαξης.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. – www.posyfy.gr – email : posyfy@posyfy.gr

 την επαναφορά των Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης που
καταργήθηκαν το 2018 και σήμερα αποτελούν αναγκαιότητα, όπως
επανέφερε πρόσφατα την καταργούμενη Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης
Τυχερού Έβρου.

την ενίσχυση των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης
Παράνομης Μετανάστευσης της επικράτειας με νέους συνοριακούς φύλακες
που δεν ενισχύθηκαν ποτέ και πλέον μετρούν 23 έτη χωρίς καμία ενίσχυση

Πλαίσιο ρύθμισης για την συμμετοχή των συνοριακών φυλάκων με ετήσια

σύμβαση σε μεταγωγές και αποστολές επιστροφών στο εξωτερικό.

Πρωτοβουλία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέου ολοκληρωμένου νομοθετικού

πλαισίου για τις αποζημιώσεις εκτός έδρας και τις αποστολές των αστυνομικών και

συνοριακών φυλάκων για επιστροφές και επαναπατρισμό μεταναστών

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, για την επεξεργασία των αιτημάτων
αποφασίστηκε η συνεχής διαβούλευση της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου κ. Μιχάλη Καραμαλάκη. Η Ομοσπονδία θα καταθέσει αναλυτικά τις
θέσεις της και για κάθε εξέλιξη κατά την διαβούλευση θα κρατά ενήμερες τις
Ενώσεις – Μέλη της.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. – www.posyfy.gr – email : posyfy@posyfy.gr

Scroll to Top