Λοιπά Αρθρα

Λοιπά Αρθρα

Διαταγή ενίσχυσης Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου από 1/9/2018 εως 31/10/2018

Παραθέτουμε τη Διαταγή Ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου για το διάστημα από 1/9/2018 εως 31-10-2018 με δαπάνες οι οποίες θα καλυφθούν από συγχρηματοδοτούμενη δράση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως ακολούθως:

Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης "EPN Poseidon Sea 2018"

Παραθέτουμε τη Διαταγή με τους πίνακες ανά Δ/νση Αστυνομίας, για την Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης "EPN Poseidon Sea 2018" υπό τον συντονισμό της FRONTEX που αφορά σε αποσπάσεις αρχομένων από 1/8/2018 εως 30/9/2018 ως ακολούθως:

Διαταγή ενίσχυσης Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου από 1/7/2018 εως 31/8/2018

Παραθέτουμε τη Διαταγή Ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου για το διάστημα από 1/7/2018 εως 31-8-2018 με δαπάνες οι οποίες θα καλυφθούν από συγχρηματοδοτούμενη δράση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας:

Διαταγή ενίσχυσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Ανατολικού Αιγαίου

Παραθέτουμε τη Διαταγή του Αρχηγείου που αφορά στην Ενίσχυση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Ανατολικού Αιγαίου με προσωπικό το οποίο θα αποσπαστεί για το χρονικό διάστημα από 1/5/2018 – 30/6/2018

Διαταγή ενίσχυσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Ανατολικού Αιγαίου

Παραθέτουμε τη Διαταγή του Αρχηγείου που αφορά στην Ενίσχυση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών Ανατολικού Αιγαίου με προσωπικό το οποίο θα αποσπαστεί για το χρονικό διάστημα από 1/5/2018 – 30/6/2018

Scroll to Top