Δράμα

Δράμα

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Νομού Δράμας

"alt"

Στη Δράμα σήμερα 15 Ιουνίου και ώρα 14:00 συνήλθε το νέο Δ.Σ. όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της Ένωσής μας που έγιναν 5 Ιουνίου 2012, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου πλειονοψηφήσαντος συμβούλου Μουστακίδη Ισαάκ, σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων.

Διαβάστε από εδώ την νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Scroll to Top