Ψήφισμα 10ου Συνεδρίου

Ψήφισμα 10ου Συνεδρίου Ομοσπονδίας