ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/3/2012

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

   Με σχετική προωθούμενη ρύθμιση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., επιχειρήθηκε η τροποποίηση της διάταξης του ν.3686/2008 του άρθρου 13 παρ. 5 σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος έκτακτης μετάθεσης συγκεκριμένα όμως μόνο για λόγους υγείας και αποκοπής κάθε άλλης δυνατότητας για άλλες κατηγορίες εκτάκτων μεταθέσεων. Ρύθμιση που διαφοροποιούσε το ήδη γενικό καθεστώς των συνολικών εκτάκτων μεταθέσεων που είχε θεσπιστεί με την εφαρμογή του νόμου, αλλά έβρισκε και βρίσκει αρνητικό το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ σε κάθε είδους ανάγκη για έκτακτη μετακίνηση, γεγονός που οδήγησε πολλούς συναδέλφους να αναζητούν δικαίωση δια της δικαστικής οδού.


Δεν θα μπορούσε η ΠΟΣΥΦΥ να μην αντιδράσει σε μια τέτοια ενέργεια που θα έκλεινε και θεσμικά κάθε δυνατότητα πραγματοποίησης μιας έκτακτης μετάθεσης…


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Scroll to Top