Ενέργειες της Π.ΟΣΥ.ΦΥ. για την αποκατάσταση του μισθολογίου και προσφυγή για δικαστική διεκδίκηση

Μετά την τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση χθες την 10/11/2014  για …”μισές δουλειές” στην αποκατάσταση των ένστολων είμαστε αναγκασμένοι να οδηγηθούμε στην δικαιοσύνη για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Παραθέτουμε το Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. προς τα μέλη:


Θεσσαλονίκη  11/11/2014                                                                            Αρ. σχετ. :   19 /2014

 

 

 

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο     Δ Ε Λ Τ Ι Ο

 

Ενέργειες της Π.ΟΣΥ.ΦΥ. για την αποκατάσταση του μισθολογίου και προσφυγή για δικαστική διεκδίκηση

 

 

 

 

 

Αναμένοντας και την χθεσινή (10/11/2014) κατάθεση τροπολογίας από την Κυβέρνηση για την «μερική» διευθέτηση –σε εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ – του ζητήματος επιστροφής των ειδικών μισθολογίων στο πριν την 1-8-2012 καθεστώς και χορήγησης των παρακρατηθέντων ποσών (λόγω των περικοπών) στους δικαιούχους, σήμερα πλέον με ορατές πραγματικά θεωρήσεις για τον υπολογισμό του ποσοστού της αποκατάστασης του μισθολογίου και χωρίς να προτρέχουμε μόνον με τις υποσχέσεις, σας διευκρινίζουμε τα εξής :

 

 

1)    Από τη πρώτη στιγμή που δημοσιεύθηκαν οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί με προσοχή και ψυχραιμία το θέμα και αναζήτησε πληροφορίες και διευκρινίσεις από ειδικούς/νομικούς σχετικά με τις νομικές δυνατότητες δικαστικής διεκδίκησης των αξιώσεων που απορρέουν συνεπεία της κήρυξης ως αντισυνταγματικών των διατάξεων του ν4093/2012 κατά το μέρος που αφορούν τις περικοπές στις αποδοχές των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία. Μάλιστα για την αποτελεσματικότερη διασφάλιση από τυχόν παραγραφή των αξιώσεών μας κατατέθηκε εγκαίρως από  συνεργαζόμενο  δικηγορικό γραφείο,  σχετική αίτηση διακοπής της παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για καθένα μέλος μας.

 

 

2)    Συνυπογράφουμε την άποψη  ειδικών πως μετά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την μερική αποκατάσταση των μισθολογίων οφείλαμε πρώτα να περιμένουμε την εκδήλωση των νομοθετικών πρωτοβουλιών και κατόπιν να υπολογίσουμε και να κοινοποιήσουμε την πρόθεση της Ομοσπονδίας για τυχόν δικαστική διεκδίκηση.  Η κατάθεση του αιτήματος της διακοπής της παραγραφής για δικαστική διεκδίκηση που  υποβάλλαμε τον περασμένο Ιούλιο στο Νομικό Συμβούλιο της Κράτους δεν μας πιέζει για να  αναμείνουμε τις εξελίξεις πριν την δικαστική διεκδίκηση που θα επακολουθήσει.  Αυτό αντίθετα, κρίνεται σκόπιμο τόσο για να γνωρίζουμε το ύψος της διεκδίκησης για ένα έκαστο/δικαιούχο, όσο και για το ύψος των δικαστικών εξόδων που θα πρέπει να επωμισθούμε ( π.χ. μικρότερα ποσά διεκδίκησης, χαμηλότερη δικηγορική δαπάνη ).

 

 

3)     Η Ομοσπονδία σήμερα με βάση τα ανωτέρα δεδομένα, θα προβεί στην ανάθεση – σε συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο για κάθε ενδιαφερόμενο/ μέλος, –  της διενέργειας δικαστικής αγωγής κατά του Δημοσίου για το υπολειπόμενο ποσό  που απαιτείται να φθάσει το ύψος του μισθολογίου της 31ης Ιουλίου 2012.

 Επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος σε συνδυασμό με την ευθύνη της διεκπεραίωσης και ενημέρωσης από πλευράς της Ομοσπονδίας μας, θα σας κοινοποιήσουμε άμεσα την πρόταση και τις ενέργειες που απαιτούνται για τον κάθε ενδιαφερόμενο.


 

Scroll to Top