Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. 31/8/2012

 

Αριθμ. Σχετ..: 24 /2012                                                                                   Θεσσαλονίκη 31.08.2012

   

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Συναντήσεις εκ νέου είχε η Ομοσπονδία με την Φυσική Ηγεσία για ζητήματα συναδέλφων , παλιά υπομνήματα και ειδικά μισθολόγια.

 

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μετακινήθηκε στην Αθήνα και είχε τις τελευταίες ημέρες σειρά συναντήσεων με  την Φυσική Ηγεσία και αρμόδιους φορείς του Αρχηγείου για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ειδικότερα ,

  • Ζητήθηκε πρώτα από τον Αρχηγό η αναστολή της διαδικασίας της Ε.ΣΟ.Τ.Ε ( της δημιουργίας  δεξαμενής ) καθώς από την πρώτη στιγμή της έκδοσης της συγκεκριμένης διαταγής είχαμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας. Θεωρήσαμε πως είναι άκαιρη την ώρα που όλες οι δυνάμεις βρίσκονται ήδη στον Έβρο, οι Διοικητές να αναζητούν το προσωπικό για να το εντάξουν στο πρόγραμμα. Επίσης διαπιστώσαμε πως παρόλο που απευθύνεται σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες δεν έφτασε ποτέ σε όλες παρά μόνον στα ΤΣΦ και ΤΔΛ από τα οποία άρχισαν να συντάσσονται και πάλι λίστες εκστρατευτικού σώματος . Προτείναμε την αναστολή της διαδικασίας έως την επιστροφή όλων των αποσπασμένων και την ορθότερη λειτουργία της , δηλαδή να απευθυνθεί σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες για την αναζήτηση εθελοντών. Επίσης ο υποχρεωτικός και πάλι χαρακτήρας να απαλειφθεί καθώς αν η διαδικασία τεθεί σωστά, αυτή θα απαρτιστεί από εθελούσιο προσωπικό από όλη την Αστυνομία. Καταγγείλαμε την απόκρυψη της διαταγής από τις άλλες Υπηρεσίες ,τεχνηέντως, ώστε οι λίστες και πάλι να απαρτιστούν ουσιαστικά από τους 1881 !. Τόσο ο Αρχηγός όσο και οι υπόλοιποι της Φυσικής Ηγεσίας αντιλήφθηκαν τα αναφερόμενα και κάνανε σε πρώτη φάση δεκτό το αίτημα αναστολής.

  • Ζητήθηκε από τον Αρχηγό αλλά και τον Υπουργό να χορηγηθεί επιπρόσθετο κονδύλι από την συνολική δαπάνη στο αποσπασμένο προσωπικό για τον μήνα Σεπτέμβριο. Αρχικά μας αναφέρθηκε πως πέραν της χορήγησης των 880 € ως προκαταβολή δεν προβλεπόταν άλλη χορήγηση και επιπροσθέτως πως άλλα χρήματα ήταν αδύνατον να ανευρεθούν. Επί μέρες αναζητήσαμε λύσεις για την ανεύρεση του ποσού και προτείναμε τελικώς συγκεκριμένη λύση για την χορήγηση χρημάτων. Μας κοινοποιήθηκε τελικώς μόλις σήμερα πως το Αρχηγείο επεξεργάζεται τρόπο για την επιπρόσθετη χορήγηση για τον μήνα Σεπτέμβριο και διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία αφού διαπιστώσαμε την θετική πρόθεση μετά τις συναντήσεις.

  • Για μία ακόμη φορά η Φυσική Ηγεσία ξεκαθάρισε στην Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. πως οι 1881 συνάδελφοί μας θα επιστρέψουν στις θέσεις τους την 3η Οκτώβρη. Όσοι εθελοντές επιθυμούν να παραμείνουν θα παραμείνουν. Προτείναμε και πάλι συγκεκριμένη λύση για την ανεύρεση των εθελοντών και καταθέσαμε για ακόμη μια φορά την πρόταση της απόσπασης προσωπικού από όλες τις αστυνομικές κατηγόριες που επιθυμούν να μετακινηθούν στον Έβρο. Επιπροσθέτως τονίσαμε πως η πλειοψηφία των εθελούσιων μετακινήσεων με την μορφή της απόσπασης από το προσωπικό των ΤΔΛ και ΤΣΦ έχει συμπληρώσει το ημερολογιακό τρίμηνο έως τέλη του έτους.

  • Ξεκαθαρίσαμε στην Πολιτική Ηγεσία όσο και στην Φυσική πως κάθε είδους περικοπή στο μισθό μας , μας βρίσκει αντίθετους  και η αντίδραση θα είναι δυναμική.  Δεν χωράνε άλλες εκπτώσεις σε μισθούς των 900 € την ώρα που η Κυβέρνηση προσπερνά υψηλά εισοδήματα και φθάνει πάλι στους ενστόλους .

  • Τέλος η Ομοσπονδία έθεσε το θέμα της μη έγκαιρης εκκαθάρισης των υπομνημάτων παλαιότερων ετών και αναζήτησε την τύχη τους αφού γνωρίζουμε πως πολλά από τα πρώτα υπομνήματα των συναδέλφων που αποσπάστηκαν δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη. Οδηγηθήκαμε τελικώς στην ΥΔΕ όπου μας αναφέρθηκε πως συνεχίζεται εκεί η επεξεργασία. Ιδιαίτερα για τα υπομνήματα του 2010 η εκκαθάριση θα πρέπει να γίνει έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Διαπιστώσαμε όμως πως υπάρχουν ακόμη υπομνήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στις διαχειρίσεις των Αστυνομικών Διευθύνσεων και δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στην ΥΔΕ.

   Η Ομοσπονδία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει σωρεία προβλημάτων που προκύπτουν τόσο από την μετακίνηση του προσωπικού στον Έβρο όσο και επιπρόσθετων που προκύπτουν καθημερινά. Έγκυρα σας ενημερώνει μέσω των διαύλων επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει προκειμένου να έχετε άμεση πληροφόρηση.

   Τις επόμενες ημέρες, στον Έβρο πλέον, θα πραγματοποιηθεί Γενικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου αντίδρασης στις απειλές των περικοπών αλλά και της ενημέρωσης για τα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά. Με νεότερή μας ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή χρόνο και τόπο της σύγκλισης.

Scroll to Top