Ο υπουργός αποδέχθη το αίτημα της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. για αποσαφήνιση του αμετάθετου στις Αστυν.Δ/νσεις

Παραθέτουμε το ενημερωτικό Δελτίο της Ομοσπονδίας μας σχετικά με τη θετική εξέλιξη σε αίτημά μας για το αμετάθετο στις Αστυνομικές Διευθύνσεις.


Θεσσαλονίκη 04.03.2014

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Διευκρινίζεται  επί του σχεδίου το αμετάθετο εντός των  Α.Δ. μετά από αίτημα της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στην Βουλή

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το προηγούμενο διάστημα , κοινοποιήθηκε το σχέδιο νόμου μετά την επεξεργασία που υπέστη στην επιτροπή και κατόπιν των επισημάνσεων που διατυπώθηκαν  από τους φορείς που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Ως γνωστόν, η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. η οποία συμμετείχε στην επιτροπή της Βουλής έθεσε συγκεκριμένα και καίρια ερωτήματα ζητώντας ακριβής απαντήσεις  από την επιτροπή και τον ίδιο τον Υπουργό.

Συγκεκριμένα , θέσαμε το ερώτημα και ζητήσαμε και την αποσαφήνιση από πλευράς υπουργείου , οι οργανικές θέσεις των αστυνομικών να παραμείνουν στα γεωγραφικά όρια των σημερινών Αστυνομικών Διευθύνσεων  και να μην μετακυλήσουν  στις Περιφέρειες . Αποτέλεσε όχι μόνο για εμάς αλλά και για όλους τους αστυνομικούς της περιφέρειας η μεγαλύτερη ανησυχία για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Το ανωτέρω ζήτημα τέθηκε καθαρά και «ξάστερα» από την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. τόσο κατ’ ιδίαν του Υπουργού όσο και επανειλημμένως  εντός της επιτροπής της Βουλής και προ ημερών λάβαμε την διαβεβαίωση για την θετική έκβαση του αιτήματος μας.

Σήμερα σας κοινοποιούμε την αντίστοιχη διάταξη επί του σχεδίου μετά την παρέμβασή μας όπως προέκυψε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής  και συγκεκριμένα στο άρθρο 40 «Τελικές Διατάξεις» παρ. 4 , αναμένοντας την τελική ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής :

«….το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που κατά την δημοσιοποίηση του παρόντος υπηρετεί σε Υπηρεσίες Αστυνομικών Διευθύνσεων δεν μετατίθεται χωρίς αίτησή  του  εκτός αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12,15,16 και 17 του Π.Δ. 100/2003 και των άρθρων 11,12 και 13 του Π.Δ. 211/2005».

 

Scroll to Top