Συνέντευξη στο Delta tv (7/6/2012)

Συνέντευξη του Προέδρου την ΠΟΣΥΦΥ Χαρέλα Παναγιώτη, του Προέδρου του ΣΕΦΕΑΑ Ντούμα Βασίλη και του Προέδρου την Ένωσης Συνοριακών Φυλακων Έβρου Παντελίδη Χαραλάμπο στο Delta tv (7/6/2012)

http://www.youtube.com/watch?v=0SthX3GZ02U

Scroll to Top