Δικαίωση για την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. η νέα ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των κλάδων που είχαν τέκνα σε προγενέστερο χρόνο από την έναρξη της μετοχικής σχέσης τους με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού


Θεσσαλονίκη  08 Μαΐου  2020                          Αριθμ. Πρωτ   07/ 2020 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο     Δ Ε Λ Τ Ι Ο      

      Nέα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ  – προικοδότηση –  του ΜΤΣ μετά από αίτημα της ΠΟΣΥΦΥ

      Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους για την θετική έκβαση της προσπάθειας που καταβάλαμε σχεδόν εδώ και ένα έτος, με την τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του ΒΟΕΑ του Μετοχικού ταμείου Στρατού, μετά την καταφανή αδικία σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων – μετόχων (ΚΥΑ Φ.951.1/17/1245010/Σ856 από 25/2/2020 – ΦΕΚ Β 888/2020)

    Μία «άστοχη» και παλιά ρύθμιση υπολογισμού του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ( ΒΟΕΑ) ή αλλιώς με τον παλιό και γνωστό όρο «προικοδότηση» των τέκνων των μετόχων,  είχε επιφέρει πραγματική ζημία σε μερίδα αυτών, αφού θα καλούνταν να καταβάλουν ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα λάμβαναν.

   Η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή που έγινε δέκτης αυτής της άστοχης ρύθμισης, ήρθε σε επαφή με τη διοίκηση του Μ.Τ.Σ αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας , Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη  για την άρση αυτής της άδικης ρύθμισης ( υπόμνημα & πρόταση τροποποίησης από ΠΟΣΥΦΥ υπ’αριθμ 16/2019 από 22/2/2019 & έγγραφο μας 21/2019 από 25/2/2019 προς ΜΤΣ & συναρμόδια υπουργεία ).  Αιτήθηκε  με εμπεριστατωμένη μελέτη που κατέθεσε, η κράτηση για το ΒΟΕΑ να αρχίζει με την έναρξη της μετοχικής σχέσης του ασφαλισμένου με το Ταμείο όταν το τέκνο έχει γεννηθεί προγενέστερα και όχι από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου όπως προβλεπόταν. Αίτημα που έγινε αποδεκτό και θεσπίστηκε με την ανωτέρω ΚΥΑ.

   Σήμερα, η  νέα Απόφαση εξαλείφει τον παράδοξο  τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ και επιφέρει ορθολογικότερο υπολογισμό για μεγάλη μερίδα συναδέλφων που είχαν τέκνα πριν την αρχική ημερομηνία ασφάλισης στο ΜΤΣ.

   Από την πρώτη στιγμή, ζητήσαμε από όλους τους συναδέλφους που ανήκαν σε αυτή την  κατηγορία να αναστείλουν τα αιτήματά τους για την παροχή του συγκεκριμένου βοηθήματος έως ότου αποκατασταθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση.

    Με την εφαρμογή  της  συγκεκριμένης ρύθμισης  κάθε συνάδελφος που πληροί τις προϋποθέσεις  για την παροχή του βοηθήματος και άνηκε σε αυτή την κατηγορία, μπορεί πλέον να αιτείται την χορήγησή του από το ΜΤΣ.

   Σχετικά με όσους της κατηγορίας, ήδη είχαν κάνει το αίτημα και τους χορηγήθηκε προκαταβολή χωρίς την έκδοση εκκαθαριστικής πράξης, η Ομοσπονδία με έγγραφό της έχει ζητήσει από το ΜΤΣ την εναρμόνιση των αιτημάτων τους με τη νέα ρύθμιση και την συμπληρωματική καταβολή του δικαιούμενου ποσού.

    Τέλος, σας ενημερώνουμε πως τέτοιες θεσμικές αστοχίες που βλάπτουν οικονομικά την κατηγορία του κλάδου μας, έχουμε υποχρέωση ως ΠΟΣΥΦΥ να τις εντοπίζουμε και να διεκδικούμε την αποκατάσταση τους.  

   Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.      

footeer

FEK

 

Δείτε εδώ τη σχετική δημοσίευση της ΠΟΣΥΦΥ:

ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ ΜΤΣ: Από την ανταποδοτικότητα στη "χασούρα"

Scroll to Top