H στάση της πολιτικής ηγεσίας επιδιώκει την “αντάρα” της αστυνομίας

 

 Αριθ. Πρωτ :  7  /  2024                                                                                                                                                                                                                            Θεσσαλονίκη  14 /05/ 2024

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Το τελευταίο διάστημα και  σύμφωνα με σχετικές διαταγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ καλείται μεγάλος αριθμός συναδέρφων από την επαρχία να στελεχώσει Αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Από τις αρχές του έτους που διανύουμε και σύμφωνα με τον ν. 5045/2023 (Α΄ 136) του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά Μισθολογικές Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα, το δικαιούμενο ποσό για την διανυκτέρευση του αποσπώμενου Αστυνομικού εξομοιώνεται με αυτό που λαμβάνει το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των νέων διατάξεων και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται ανισότητες και στρεβλώσεις αποτρέποντας την καταστρατήγηση της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, μέσω της θέσπισης μεταγενέστερων νομοθετικών αποκλίσεων.

Αυτός ήταν ο στόχος του νομοθέτη αλλά λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο. Όχι πολύ μεταγενέστερα της εφαρμογής του εν λόγω Νόμου, με νέα τροπολογία, ορίζεται ότι το ανώτερο όριο της μηνιαίας παροχής για την διαμονή του  Αστυνομικού Προσωπικού που αποσπάται προς ενίσχυση των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής, Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννιακόσια (900) ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνάδερφοι να καλούνται να αναζητήσουν κατάλυμα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη που το ημερήσιο κόστος δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ όταν ο μέσος όρος τιμών για εξεύρεση αξιοπρεπούς καταλύματος, σήμερα, είναι τριπλάσιος.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι πως η στάση της πολιτικής ηγεσίας  φανερώνει ξεκάθαρα πως όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένη να αφουγκραστεί τα ζητήματα που μας απασχολούν αλλά αντιθέτως επιδιώκει και την “αντάρα” σε αυτό τον κλάδο.

Να περιμένουμε τι από εδώ και στο εξής;

Να οραματιζόμαστε λοιπόν τι;

Μια νέα αστυνομία από παλαιά κατεστημένα και αντιλήψεις;

Μια νέα αστυνομία του μέλλοντος σύγχρονη με εξειδίκευση χωρίς διάλογο και συζήτηση γιατί πλέον χορτάσαμε τις “νέες” και αποτυχημένες αναδιαρθρώσεις ή αναδιοργανώσεις ή μεταρρυθμίσεις (ή όπως θέλουν να τις πουν για επικοινωνιακούς λόγους), στην ΕΛ.ΑΣ;

Και όσο εμείς αρχίζουμε να στοχεύουμε στις μεταξύ μας διαφορές, ο Λύκος θα χαίρεται και θα αποδομεί ό,τι θετικό κατάφεραν οι προηγούμενοι από εμάς για τον κλάδο.

Σας καλούμε λοιπόν να διασφαλίσετε, τουλάχιστον, την αξιοπρέπεια του Έλληνα Αστυνομικού.

 

Υ.Γ.  Στις παραπάνω γραμμές αποτυπώνονται οι σκέψεις ενός ανθρώπου που  άνοιγε δρόμους, καινοτομούσε, οραματιζόταν, προσπαθούσε αγόγγυστα, συνεργαζόταν και έθετε ευκταίους στόχους, με τελικό σκοπό τα αποτελέσματα να κάνουν καλύτερη την ζωή των συναδέλφων του συνδυαστικά με την επίτευξη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας για το κοινωνικό σύνολο, του Προέδρου μας Παναγιώτη Χαρέλα.

Ενημερωτικό Δελτίο pdf

Scroll to Top