Δεκτό το αίτημα που επιμελήθηκε η ΠΟΣΥΦΥ για συζήτηση στο ΣτΕ για την Γ’ μισθολογική κατηγορία

Αριθμ. Πρωτ 08/ 2021                            Θεσσ/νίκη  20/05/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δεκτό το αίτημα που επιμελήθηκε η ΠΟΣΥΦΥ για συζήτηση στο ΣτΕ για την Γ’ μισθολογική κατηγορία

Συνάδελφοι,

      Μετά την υπ’αριθμ 310/2021 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία δεν επιλύθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση του μισθολογίου των ενστόλων όπως επίσης και της ιδιαίτερης ανισότητας των ενστόλων που ανήκουν στην Γ’ μισθολογική Κατηγορία και ιδιαίτερα των αστυνομικών που κατετάγησαν στο Σώμα με το θεσμό του Συνοριακού Φύλακα, η Ομοσπονδία μας δια του Νομικού Συνεργάτη της κ. Λάγου Γεωργίου επανέφερε το αρχικό αίτημα που κατατέθηκε την 7.3.2018 με την ΠΑ6/2018.

      Με νέα Αίτηση μας ( ΠΑ6/14.4.2021) που αφορά 50 συναδέλφους μας της Γ’ μισθολογικής Κατηγορίας ζητά την εκ νέου συζήτηση στο ΣτΕ με την μορφή πιλοτικής δίκης για την βαθμολογική αναβάθμιση τους στη β’ μισθολογική κατηγορία αντί της γ’  των αστυνομικών που κατατάχθηκαν ως συνοριακοί φύλακες, σε εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης με ομοιόβαθμους και ανάλογης μεταχείρισης με κατωτέρους ιεραρχικά και βαθμολογικά.

     Με την ΠΝ8/2021 Απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την ανωτέρω Αίτησή μας λόγο μείζονος σπουδαιότητας  και αναμένουμε ορισμό δικάσιμου καθώς και σύνθεσής του. Το αίτημά μας θα εκδικαστεί με το θεσμό της Πιλοτικής Δίκης από το ΣτΕ και η εκδοθείσα Πράξη θα δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα, ώστε κάθε άλλο ενδιαφέρον να εναρμονιστεί στην ανωτέρω Πράξη εκδίκασης.

Συνάδελφοι,

      Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας από το 2017 και με την θέσπιση του ν. 4472/2017 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, με σκοπό να άρει την αδικία της κατάταξης της κατηγορίας μας στο Γ’ μισθολογικό κλιμάκιο, όπως και άλλες συναφείς διατάξεις που υπηρετούν ανισότητες μεταξύ ίσων. Θα επιμείνουμε με κάθε ένδικο μέσο μέχρι τελικής δικαίωσης ακόμη και στην ανώτερη δικαστική βαθμίδα. Στόχος μας είναι μέσα από διαφανείς προσπάθειες η τελική δικαίωση  και όχι μόνον  «αγωνιστικές ανακοινώσεις»  χωρίς αντίκρισμα και συνέπεια δημιουργώντας συνδικαλιστικές οφθαλμαπάτες.

      Η έμπρακτη συστράτευση όλων της κατηγορίας μας, είναι αναγκαία ώστε η φωνή μας να καταφέρει να άρει αυτές τις ανισότητες σε ένα χώρο όπως η Ελληνική Αστυνομία, που πρωτίστως στο εσωτερικό της θα έπρεπε να υπηρετεί την αξιοκρατία και την δίκαιη μεταχείριση.

Scroll to Top