Πρόταση ΠΟΣΥΦΥ για επέκταση λήψης υπολοίπου αδειών έτους 2019 και θέσπισης αποζημίωσης της

Θεσσαλονίκη  03 Μαΐου  2020                          Αριθμ. Πρωτ   26 / 2020 

ΠΡΟΣ:     

Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.

Αντ/γο κ.Μιχάλη Καραμαλάκη

Θέμα : « Πρόταση για επέκταση των χρονικών περιθωρίων λήψης της κανονικής άδειας έτους 2019 και θέσπισης αποζημίωσης της»   

Κύριε Αρχηγέ,

Με την υπ’αριθμ 1647/20/516543 από 8/3/2020 διαταγή σας προβήκατε στην παράταση του χρόνου λήψης της κανονικής άδειας έτους 2019 έως και 31/5/2020.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες, πρωτόγνωρες για όλους μας, επέβαλλαν την  αναστολή χορήγησης κανονικών αδειών μέχρι και την 4/5/2020 σύμφωνα με την διαταγή που εκδώσατε (6005/5/8-ζ’ από 30/4/2020).

Με δεδομένα, την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτήθηκε το διάστημα της μεταναστευτικής πίεσης στον Έβρο, όπου μετακινήθηκαν πολλές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, την διαχείριση της πανδημίας, αλλά και γενικότερα όλες τις αυξημένες ανάγκες που γεννήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, για την αποφυγή υπηρεσιακής   ανωμαλίας, επιβάλλουν την  ενσωμάτωση του υπολοίπου των αδειών του έτους 2019 στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται για την κανονική άδεια έτους 2020.

Οι αυξημένες – πάντα – υπηρεσιακές ανάγκες, οδηγούν σε συνεχόμενες παρατάσεις χορήγησης αδειών προηγούμενων ετών, με συνέπεια οι άδειες αυτές να χάνουν ουσιαστικά την αξία τους αφού δεν μπορεί εύκολα κάποιος να τις εντάξει στον οικογενειακό του προγραμματισμό.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η θέσπιση αποζημίωσης των, έως κατά το ήμισυ, αδιάθετων ημερών κανονικής αδείας που δεν λαμβάνονται κατά το δικαιούμενο έτος, όπως εξάλλου συμβαίνει σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα.

Scroll to Top