Διάθεση των αποσπασμένων αστυνομικών από το κ.κρατ. μεταναστών Κομοτηνής στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΑ

Εν΄όψη της διακοπής λειτουργίας του κέντρο κράτησης μεταναστών Κομοτηνής η Ομοσπονδία μας απέστειλε το παρακάτω υπόμνημα στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου οι συνάδελφοι που είναι αποσπασμένοι εκεί να διατεθούν στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής της επιχείρησης “ΑΣΠΙΔΑ”


Αριθμ. Πρωτ.   43/2014                                                                   Θεσσαλονίκη 07.10.2014

ΠΡΟΣ:

–         κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ αντ/γο κ. Τσακνάκη Δημ.

ΚΟΙΝ.:

–         Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος

–         Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

–         Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α.

–         Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

–         Κέντρο Κράτησης Μεταναστών Κομοτηνής

–          Ενώσεις – μέλη μας

Θέμα : «Διάθεση των αποσπασμένων αστυνομικών από το κέντρο κράτησης μεταναστών Κομοτηνής  στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΑ»

 

  Κύριε Αρχηγέ,

  Μετά την απόφαση του Υπουργείου μας να προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο του κέντρου κράτησης Μεταναστών της Κομοτηνής και την μετακίνηση των κρατουμένων αλλοδαπών σε άλλα κέντρα γίνεται αντιληπτό και αποτελεί ίσως φυσική συνέπεια η επιστροφή του αποσπασμένου προσωπικού στις αρχικές τους Υπηρεσίες.

  Οφείλουμε όμως να σας επισημάνουμε  λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους ιδιαίτερες, για την συνέχιση της διάθεσης αυτών των δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή όπου εφαρμόζεται η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ».

  Ως γνωστό το προσωπικό που δραστηριοποιείται στο κλάδο αλλοδαπών και προστασίας συνόρων έχει καρατομηθεί. Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός από το αστυνομικό προσωπικό προερχομένων από συνοριακούς φύλακες έχει διατεθεί και έχει μετατεθεί το τελευταίο διάστημα σε άλλες υπηρεσίες καλύπτοντας άλλες θέσεις και αρμοδιότητες. Καθόσον έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία μέριμνα περί πρόσληψης συνοριακών φυλάκων  και κάλυψης σχετικών θέσεων, είναι αναγκαία μετά το κλείσιμο του κέντρου κράτησης μεταναστών Κομοτηνής η παραμονή και διάθεση αυτού του προσωπικού σε σχετικές υπηρεσίες του κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

  Γίνεται ευκόλως κατανοητό πως το κλείσιμο του ανωτέρω κέντρου δεν μειώνει το πρόβλημα αλλά το μετακινεί εκεί  όπου θα μεταφερθούν οι αλλοδαποί. Επιπροσθέτως, γνωρίζετε – εσείς πολύ καλύτερα – πως οι μεταναστευτικές πιέσεις από τα χερσαία σύνορα εντείνονται και απαιτείται ιδιαίτερος σχεδιασμός αλλά και διάθεση δυνάμεων.

  Για τους προαναφερόμενους λόγους, πέραν του αιτήματος των συναδέλφων και των λόγων που σας έχουν παραθέσει, θεωρούμε πως  η συγκεκριμένη δύναμη με την ανάλογη εμπειρία που έχει αποκτήσει υπηρετώντας για δύο συνεχόμενα έτη στον κλάδο αλλοδαπών και ιδιαίτερα στο Κέντρο  Κράτησης της Κομοτηνής είναι ικανή να συνεχίσει την προσφορά της στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ». Πόσο δε μάλιστα τώρα που οι εθελούσιες δυνάμεις έχουν στερέψει.

Scroll to Top