Σφαγή απο το νέο Μνημόνιο στους ενστόλους

 

Νέα σφαγή στα μισθολόγια των ενστόλων αποφάσισε η Κυβέρνηση με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στην Βουλή.
Δεν έλαβαν κανένα μήνυμα από τις αντιδράσεις μας.
Κινδυνεύει πλέον σοβαρά η ασφάλεια της Κοινωνίας , των Πολιτών και της Βουλής τους.
Όταν δεν μπορούμε να ζήσουμε την οικογένεια μας,  θα τους στηρίξουμε ;
Τους προειδοποιήσαμε ! 
 
 
 

 

 

Scroll to Top