Αρχαιρεσίες της Ε.Α.Υ.Δ.Λ.Π.Ε. Καβάλας. Πρόεδρος ο Αμοιρίδης Στυλιανός

Το πρώτο ενημερωτικό του νέου Δ.Σ. 


 

Scroll to Top