Εκλογές στην Ενωση Πρέβεζας – Επανεκλογή στη θέση του προέδρου ο ΝΤΟΥΛΙΑΣ Παύλος

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την 24/09/2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. την 24/09/2018, με ομόφωνη απόφαση και το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος :                    ΝΤΟΥΛΙΑΣ Παύλος

Αντιπρόεδρος :             ΝΤΕΛΗΣ Κων/νος

Γεν. Γραμματέας :         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος

Ταμίας :                          ΠΑΛΛΗΣ Γεώργιος

Αναπλ. Γραμματέας :   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Νικόλαος

Μέλος :                           ΒΟΤΣΗΣ Ιωάννης

Μέλος :                           ΜΑΡΑΣ Νικόλαος

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

ΜΠΕΛΛΟΣ Σωτήριος

ΜΠΕΛΛΟΣ Χαράλαμπος

ΝΤΟΥΛΙΑΣ Παύλος

Ελεγκτική Επιτροπή

ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ Χαράλαμπος

ΝΤΕΛΗ Μαρία

ΡΟΥΚΛΗΣ Μιχαήλ

Scroll to Top