Με προσπάθειες της ΕΣΦΝΑ έγινε προμήθεια 130 αλεξίσφαιρων γιλέκων

Αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συναδέλφων η ΕΣΦΝΑ κατέβαλε προσπάθειες για να επιτευχθεί η προμήθεια των πρώτων 130 αλεξίσφαιρων γιλέκων. Διαβάστε το ενημερωτικό που απέστειλε :


Αθήνα , 5/1/2015

Σχετ:   Υπ αρ 06/2013 από 28/01/2013  έγγραφό μας προς τον Κο Αρχηγό.
          Υπ αρ 72849/12/346954 από 19/03/2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών /ΑΕΑ
          Υπ αρ 05/2013 από 26 / 01/2013 ενημερωτικό  μας
          Υπ αρ 17/2014 από 13/ Ιουνίου 2014 έγγραφό μας προς  ΔΑΑ .

Το Σωματείο μας έχει γίνει εδώ και αρκετό χρόνο αποδέκτης της δυσαρέσκειας και της αγωνίας των συναδέλφων μας που υπηρετούν στη πρώτη γραμμή για την έλλειψη ικανού αριθμού αλλά και κατάλληλων ποιοτικά αλεξίσφαιρων γιλέκων από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Από τη πρώτη στιγμή που προέκυψε το ως άνω πρόβλημα και ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις αγωνιώδεις φωνές των συναδέλφων μας προέβημεν (τόσο εγγράφως όσο και προφορικά) σε έντονα διαβήματα/παραστάσεις  προς την Ηγεσία με σκοπό αφενός να ενημερώσουμε για την άμεση ανάγκη προμήθειας ικανού αριθμού και ποιοτικά κατάλληλων αλεξίσφαιρων γιλέκων με τα οποία να εφοδιαστούν οι υπηρετούντες στη ΔΑΑ  και αφετέρου να επιστήσουμε τη προσοχή για το κίνδυνο που διατρέχουν οι ζωές μας  από την τυχόν επίδειξη  αδιαφορίας όσων επιτελών ασχολούνταν με την υπόθεση.   

Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προς τα μέλη μας ότι, μετά από επίμονες προσπάθειες του σωματείου μας σε συνεργασία με την Διοίκηση της ΔΑΑ  ξεκίνησαν, παρά τις όποιες οικονομικές αντιξοότητες, από το Αρχηγείο οι διαδικασίες για την προμήθεια  αλεξίσφαιρων γιλέκων. Το πρώτο βήμα αυτής της προσπάθειας έγινε με την κατ αρχήν  έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικού κονδυλίου. Ο σχετικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε και η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής προμηθεύτηκε 103 αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Φυσικά από τη πλευρά μας ΔΕΝ εφησυχάζουμε από το αποτέλεσμα αυτό καθώς ο αριθμός των αλεξίσφαιρων γιλέκων που  προμηθεύτηκε  η ΔΑΑ  υπολείπεται του αριθμού των αλεξίσφαιρων γιλέκων που απαιτείται(είχαν  αποσυρθεί  με  διαταγή της Δ/ΝΣΗΣ Τεχνικών  πάνω από 450 γιλέκα) για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας μας.  

Αναμένουμε τη συνέχεια από τη πλευρά της Ηγεσίας  γιατί οι ανάγκες τις ΔΑΑ  σε υλικοτεχνικό  εξοπλισμό είναι μεγάλες  και η ασφάλεια των αστυνομικών πρέπει να είναι  πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης .

Το σωματείο μας θα συνεχίσει  να βρίσκεται  διπλά στον απλό αστυνομικό  και θα αγωνίζεται για την βελτίωση  των συνθηκών εργασίας του .

Scroll to Top