Συμμετοχή στις τακτικές μεταθέσεις από αυτό το έτος

 

Παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ενωσης Αττικής σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των αστυνομικών που προέρχονται από Συνορικούς Φύλακες στις τακτικές μεταθέσεις έτους 2015


Αρ.Πρωτ.:07/2015                                                                             Αθηνα, 2/2/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από φέτος συμμετέχουμε κανονικά στις τακτικές μεταθέσεις

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή των αστυνομικών προερχόμενων από ΣΦ στις  Τακτικές μεταθέσεις έτους 2015 »

 

Σχετ: υπ.αριθμο 1649/15/206969 από 31/01/2015 έγγραφο (ΔΝΣΗΣ ΑΣΤ.ΠΡΟΣ.ΤΜ.2ΓΡ.1)

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ 6001/5/1339 διαταγή της ΔΑΠ/ΑΕΑ  με θέμα «Τακτικές Μεταθέσεις Υπαστυνόμων (άρθρου 7 παρ 7 Ν.3686/2008 )-Ανθ/μων –Αρχ/κων –Υπαρ/κων –Αστυφυλάκων έτους 2015 »,δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης , με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)έχουν εκτός των άλλων και:

 

α) οι Αστυνομικοί που προέρχονται από ΣΦ υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 12 του πδ 100/2003.

 

Αυτό σημαίνει ότι δικαίωμα υποβολής έχουν – και οι αστυνομικοί προερχόμενοι από ΣΦ – που την 15 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (2015) συμπληρώνουν 5 συνεχή έτη στην ιδία περιοχή μετάθεσης (Αττική για τους εν λόγο) , και επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλη περιοχή μετάθεσης (εκτός ΓΑΔΑ).

 

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα μετάθεσης πρέπει να το πράξουν εντός του πρώτου 20 ημέρου του μηνός Φεβρουαρίου.(μέχρι 20/02/2015).

Το σωματείο μας πιστό στις αρχές του ήταν και συνεχίζει να είναι διπλά στο συνάδελφο , μαζί με τον συνάδελφο , προσπαθώντας να βρει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του.

Τα μέλη του ΔΣ είναι στη διάθεση των συναδέλφων για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις η απορίες .

Scroll to Top