Δελτίο Τύπου Ενωσης Αττικής για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στη καθαριότητα και την υγιεινή

Αρ.Πρωτ.:20/2018                                                                                                               ΑΘΗΝΑ, 10 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για ακόμη μία φορά στο ξεκίνημα ενός καινούργιου χρόνου γινόμαστε όλοι μας θεατές στο ίδιο (πολύπαικτο) έργο.

Η διατήρηση τόσο των χώρων όπου κινούνται-εργάζονται  οι αστυνομικοί, όσο και των χώρων των κρατητηρίων όπου παραμένουν κρατούμενοι για αρκετό (συνήθως) διάστημα ανθρώπινες υπάρξεις, από πλευράς συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής,  πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα της Διοίκησης, ώστε με τις έγκαιρες παρεμβάσεις της στα αρμόδια όργανα  να φροντίζει για τον ακώλυτο και συνεχή καθαρισμό των ως άνω χώρων έτσι ώστε να μην παρατηρείται οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στο τομέα αυτό.

Άλλωστε η καθαριότητα και η υγιεινή στους χώρους αυτούς όπου δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού,  ανέκαθεν αποτελεί επιτακτικό και πάγιο αίτημα όλων μας.

Αντ αυτού παρατηρείται μια  ΄΄καθυστέρηση΄΄  θα λέγαμε  στην όλη  διαδικασία   για την ανάθεση του έργου καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού, διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα  από όσο γνωρίζουμε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών , είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναλάβει το έργο καθαριότητας τα αρμόδια συνεργεία και κατ αυτό τον τρόπο   το βάρος  της καθαριότητας των χώρων της Υπηρεσίας, να πέφτει γι ακόμη μια φορά στις πλάτες, κυριολεκτικά και μεταφορικά του εκάστοτε «φιλότιμου»  συναδέλφου.

Το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερο στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α Ταύρου και στο ΠPΟ.ΚΕ.Κ.Α Αμυγδαλέζας – παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια της διοίκησης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής  και των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί   αυτό πρέπει να το τονίσουμε – όπου κρατούνται πάρα πολλοί   αλλοδαποί και η καθαριότητα των εσωτερικών χώρων  θα έπρεπε να γίνεται από συνεργεία καθαρισμού, διαμορφώνοντας τις συνθήκες  για μία  επικίνδυνη κατάσταση τόσο για την υγεία των  κρατούμενων όσο και για το αστυνομικό προσωπικό.

Κατ αυτό τον τρόπο και λόγω της έλλειψης συνεργείων καθαρισμού τόσο στους χώρους κράτησης όσο και στους άλλους  χώρους της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα τόσο για τους κρατούμενους με τον κίνδυνο να ασθενήσουν αλλά και για τους συνάδελφους που λόγω των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι  να συγχρωτίζονται με τους κρατούμενους, να συμβιώνουν μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και να  καλούνται  να εκτελέσουν  ρόλο και  έργο  που δεν συνάδει με τον θεσμικό τους ρόλο, θέτοντας και οι ίδιοι τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Οι ως άνω περιγραφόμενες καταστάσεις και μάλιστα εν έτη 2019, εκθέτουν κάποιους  και ταυτόχρονα πλήττουν θεμελιώδη και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τόσο των εργαζόμενων αστυνομικών όσο και των κρατούμενων.

   Κατ ακολουθία,  καλούμε  την Πολιτική και Φυσική  Ηγεσία – όπως άλλωστε έχει κάνει και σε ανάλογες περιπτώσεις – να παρέμβει άμεσα αναλαμβάνοντας τη πρωτοβουλία  ώστε αφενός  να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την επιλογή και εγκατάσταση συνεργείων καθαρισμού στους χώρους όπου εδρεύει η Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής το συντομότερο και αφετέρου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να  μην παρατηρούνται κάθε χρόνο  με την αλλαγή του οικονομικού έτους  αυτού του είδους οι καθυστερήσεις στην επιλογή και εγκατάσταση των συνεργείων καθαριότητας στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Scroll to Top