Συνάντηση Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Δ.Α.Ν.Α. με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Ταξίαρχο κο ΔΑΒΑΛΟ Δημήτριο

Ανακοίνωση της Ενωσης Συνοριακώ Φυλάκων Ν.Αττικής


 

Αρ Πρωτ..:12/2019                 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Μένοντας πιστοί στους σκοπούς του σωματείου μας σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, ευρισκόμενοι καθημερινά δίπλα τους και βιώνοντας και οι ίδιοι, ως ασκούντες τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μεταφέρουμε την πραγματική κατάσταση προς την Διοίκηση ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για επίλυσή τους.

  Στο πλαίσιο αυτό  η Ένωση μας είχε το προηγούμενο διάστημα  συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ταξίαρχο κο Δάβαλο Δημήτριο έτσι ώστε να τον ενημερώσει για ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό –μέλη μας  και να καταθέσει τις αιτιάσεις τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας, συναίνεσης καθώς και αλληλοκατανόησης για τα προβλήματα που υπάρχουν στην Διεύθυνση μας.

  Έγινε ενημέρωση στον  κύριο Ταξίαρχο  για το Υπόμνημα που αποστείλαμε στον κύριο ΑΡΧΗΓΟ ,αναλύοντας την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης και το αίτημα μας για ενίσχυση Αυτής  με προσωπικό ,ζητώντας  την  τροποποίηση του πδ 100/2003 και την τοποθέτηση νεοεξελθεντων Αστυφυλάκων και στα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης  από την νέα χρονιά αλλά και την δυνατότητα ενίσχυσης είτε με νέους  ειδικούς φρουρούς (στα ΠΡΟΚΕΚΑ)είτε με παρεμβάσεις  που θα κρίνει η Ηγεσία .

  Από την πλευρά μας έγινε μια πλήρης ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό. Τέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας ,  ασφάλειας  και υγιεινής των συναδέλφων που υπηρετούν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου και στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας .   

  Ενημερώσαμε τον κύριο ταξίαρχο για το υπόμνημα (θέση μας ) που είχαμε  αποστείλει  σε προγενέστερο χρόνο στην   Φυσική Ηγεσία, με το οποίο αφενός ζητούσαμε να ανασταλεί η λειτουργία του ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου   προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αφετέρου   να περιοριστεί ο  αριθμός των κρατούμενων αλλοδαπών στα όρια που καθορίζονται από  τις συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης, υγιεινής και ασφαλείας των κρατούμενων και των συναδέλφων μας   για ορισμένο-περιορισμένο χρονικά διάστημα,  πράγμα το οποίο μεταφέραμε και στον κύριο ταξίαρχο, ενώ  ζητήθηκε και η εφαρμογή του κυλιόμενου ωραρίου για όλο το προσωπικό που διατίθεται στα κρατητήρια .

  Επισημάναμε ότι από πλευράς  συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και καθαριότητας ενώ για την έδρα της Δ.Αλλ. Αττικής η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού αλλά και την ενίσχυση αυτού με συνεργείο καθαρισμού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εν τούτοις  στο ΠΡΟΚΕΚΑ  Αμυγδαλέζας διαπιστώνουμε  την ανάγκη  ενίσχυσης  τόσο με προσωπικό  όσο και υλικοτεχνική υποδομή (όπως σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης) όπως επίσης και την αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων για τους κρατούμενους. Για το συγκεκριμένο ζήτημα ενημερωθήκαμε ότι έχουν ήδη υποβληθεί αρμοδίως οι σχετικές δαπάνες, ενώ εκφράσθηκε η ευαρέσκεια της Διοίκησης για το γεγονός ότι το προσωπικό της Διεύθυνσής μας  αν και αριθμητικά έχει έλλειμμα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες   που καλείται να  διαχειριστεί εν τούτοις με  οδηγό την εμπειρία  και την θέληση ανταποκρίνεται   με μεγάλη επιτυχία στην αποστολή του.

  Τέθηκαν τα  ζητήματα που αφορούν την φρούρηση και κατ επέκταση την ασφάλεια των εγκαταστάσεων   για τα οποία ο κ. ταξίαρχος από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του έδειξε  τεράστιο ενδιαφέρον   για την ασφάλεια του κτιρίου αλλά και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών που υπηρετούν στη φρουρά  θέτοντας τα ζητήματα  αυτά στις άμεσες  προτεραιότητες της υπ αυτόν Διοίκησης.

  Ενημερώσαμε για τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό των τμημάτων διαχείρισης μετανάστευσης  Αθηνών  ,Δυτικής και Ανατολικής  Αττικής, για τις ολοένα και αυξανόμενες υποχρεώσεις που έχουμε επωμιστεί  από την συνδρομή μας σε άλλες υπηρεσίες και  για την λειψανδρία που μαστίζει τα εν λόγω τμήματα . Προς τη κατεύθυνση αυτή ζητήσαμε την ενίσχυση  των εν λόγω τμημάτων έτσι ώστε να μπορούν να  ανταποκριθούν και να  ανταπεξέλθουν στις ολοένα  αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον τόσο της διαχείρισης του μεταναστευτικού όσο και της εγκληματικότητας.

  Ζητήσαμε στα πλαίσια που  καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 173/2013 η υπηρεσία να ανακοινώνεται σε εβδομαδιαία βάση και να εφαρμοστεί το κυλιόμενο ωράριο  όπου είναι εφικτό.

  Τέθηκαν  εκ νέου τα ζητήματα που ανακύπτουν από την έλλειψη νομοθετικών προβλέψεων (νομοθετικά κενά) στις αστυνομικές αποστολές συνοδειών αλλοδαπών στις χώρες τους ,  αναπτύχθηκαν εκτενώς οι προβληματισμοί μας  από τις συνεπεία των ως άνω ελλείψεων/ νομοθετικών κενών  αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί συνοδοί του τμήματος επιστροφών σε κοινές και μη αποστολές συνοδειών –επιστροφών αλλοδαπών υπηκόων στις χώρες τους , οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν , η έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ,  η  ασφάλεια και υγιεινή των συνόδων  αλλά και των υπό απέλαση αλλοδαπών.

  Επίσης ζητήθηκε η απαρέγκλιτη τήρηση της  αξιοκρατίας στα θέματα που αφορούν αποσπάσεις συναδέλφων με δαπάνες του Δημοσίου  στα νησιά και στον Έβρο για την αντιμετώπιση  των αυξημένων μεταναστευτικών ροών όπως επίσης και στη διάθεση σε μέτρα τάξης και ενίσχυσης του μεταγωγών .

  Ενημερώσαμε επίσης τον κύριο ταξίαρχο για τα θέματα της συνάντησης που είχαν  ο πρόεδρος του σωματείου και ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ με την Ηγεσία της ΓΑΔΑ   και την δέσμευση μεταξύ άλλων του κ. Γενικού για την αποδέσμευση των δυνάμεων της Δ.ΑΛΛ.Α. που διατίθενται στην οδό Μουρούζη .

  Ο κύριος ταξίαρχος μας τόνισε ότι είναι γνώστης των ζητημάτων , μας  ευχαρίστησε για την ενημέρωση και ζήτησε να συνεχίσουμε την καθημερινή επαφή.

  Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συνάντησης και ενημέρωσης έχουμε τις πρώτες παρεμβάσεις και τα πρώτα δείγματα γραφής ,τα οποία είναι ενθαρρυντικά , από πλευράς Ηγεσίας της Διεύθυνσης  :

 -η υπηρεσία «περιπολίας  πέριξ» θα κινείται πλέον κανονικά πέριξ των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης  σε κυλιόμενες βάρδιες πέντε αλλαγών , με μόνιμο προσωπικό  το οποίο θα αλλάζει κάθε 15 ημέρες .

-προς αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του ΤΔΜΑ ο αξιωματικός υπηρεσίας ενισχύεται με δυο βοηθούς σε κάθε βάρδια και θα γίνει προσπάθεια το προσωπικό να εργάζεται σε κυλιόμενες βάρδιες ,επίσης θα δημιουργηθεί παράρτημα  της ΔΕΕ στο ΤΔΜΑ με την αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού.

– ενημερωθήκαμε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες  εργασίες επισκευής και συντήρησης στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ταύρου ,πράγμα το οποίο είχαμε επισημάνει ως ύψιστης σημασίας  για την ασφάλεια και υγιεινή  τόσο του προσωπικού μας όσο και  των κρατουμένων αλλά και ότι θα καταβληθεί  προσπάθεια από τη Διοίκηση για την  εφαρμογή του  κυλιόμενου ωραρίου για όλο το προσωπικό.

-έχουν ξεκινήσει επίσης οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των θυρών στην οδό Σαλαμινίας αλλά και στην Π. Ράλλη αλλά και μυοκτονίες και τοποθέτηση ειδικών κουτιών γιατί την αντιμετώπιση των τρωκτικών που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις από το διπλανό οικόπεδο του δήμου .

  Ο κύριος ταξίαρχος   τόνισε ότι η πόρτα του  γραφείου του θα είναι πάντοτε ανοιχτή, ζήτησε να έχουμε ειλικρινή και εποικοδομητική  συνεργασία .Το Σωματείο μας, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας  όλων των ζητημάτων του τέθηκαν, Τον ευχαρίστησε θερμά  και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Scroll to Top